Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Považský Inovec » turistika » miesto

Miesto, Považský Inovec

Miesto v Považský Inovec

V Považský Inovec sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Považský Inovec:, 1 z 17

Prachár, Prostredný jarok, Galat háj, Rúbanica, Zvernica Sochoň, Drohy, Dolné Turnice, V kočovskej doline, Stočky, cintorín, Kračiny, Hliníky, Adolfov dvor, Soplička, Pod sadmi, Kopúnová kopanica, Na kobelu, Maleništia, Pažite, Bednárová, Pod Tomanovou, Pánske zeme, Pod Jarkami, Bezovec, Teplý vrch, Šuhálky, Záhumenice, Salašek, Preddolinka, Husarčiné, Daran, Mlynárska hora, Veľké Vápenice, Na kúte, Záhradky, Kozie nohy, Orciny hon, Na klíne, Klče, Za humnami od Jeleňovej, Dvorec, Pod jarky, Pod orieškom, Pod topoľmi, Mlakyty, Zámostie, Národná kultúrna pamiatka Hradisko, Horné lúky, Doliny, Pálenica, Kapustnice, Za cintorínom, Nové mlyny, Prúdy, Bojnianka, Ducovské vrchy, Hrad Beckov, Pánska niva, Pri starej studni, Nad Sokolovcami

Miesto, Považský Inovec:, 2 z 17

Za vŕšky, Kamenný stôl, Pod Kamencom, Veľké Kozie, Dráč, Pred Černachovou, Bogáňovská, Nad baňami, Horné lúky, Žrebík, Belice, Kamenec, Breziny, Mravcov vŕšok, Prvý Komárovec, Černachová, Sitník, Podlipie, Pod Čiernym vrchom, Bane, Kozie rebro, Druhý Komárovec, Kojná hora, Fúkalová, Krížna, Nové kopanice, Čierny vrch, Pod Hájom, Radovky, Jarabina, Krásna dolina, Príkra, Tlstá hora, Hranice, Pod oreším, Medzi cestami, Pod Polámaným vrchom, Svondrova kopanica, Obora, Kopanice a Jakušovka, Hradený diel, Kamenné vrchy, U Kameňa, Urbárska hora, Cudzenice, Pri mlyne, Krahulča, Zábrež, Babušina kopanica, Pod hôrkami, Pod Rumné, Noviny, Roviny, Tobolka, Dingačka a Nad obrou, Panský les, Kuriálne hory, Bažanov, Nemečky, Nad mašinou

Miesto, Považský Inovec:, 3 z 17

Španie lúky, Kamenice, Konča Žalia, Bačiny, Nad papiereň, Pod dolnými vŕškami, Dolné veveričie, Priehon, Svinská dolina, Nad lúčkami, Rumné, Pred uhliská, Striebornice, Záhumenice, Podháj, Dlžiny, Na Laze, Kormán, Benišové, Medzi sklady, Myslíková, Beňovská, Topole, Brezina, Maňov vŕšok, Nadbrežie, V lazoch na cestu, Žure, Panský majetok, Nákle, Bukovina, Maleništia, Do jarkov, Trtavce, Sádky, Pod babkou, Za potokom pri slivke, Dolinky, Na stánku, Doliny pod pažiťami, Chríby, Kračiny a kliny, Podkovica, Za chrasťou, Lipina, Kutina, Nad Majtanovu, Pod Vaníkovou, Medzi horami, Slivničný vrch, Kopanice, Pánske hory, Osičie, Sedliská, Čierne blato a Bočky, Pod zámkom, Za záhradami, Za cintorínom, Pod priekopou, Nad hlbokým jarkom

Miesto, Považský Inovec:, 4 z 17

Fodorová, Vojtková, Panské lánice, Malý a veľký Sochoň, Tomanová, Pánske table, Rakytina, Stráne, Za jazerskými humnami, Lopata, Pod sochoňom, Dolné Brody, Nad lúčkami, Rybník, Chríb - Osičie, Slivnica, Bukovina stráň, Pod hájom, Na medziach, Za Skalkou, Pri kríži, Prieloh, Staré vinohrady, Hontová, Javorina, Pri plánkach, Srvátčina, Skalka, Korčeková, Sevaldova kopanica, Pod hrabinou, Šalfinec, Sekanice, Repniská, Hlboká dolina, Nad Brodami, Na krajných, Pri bukoch, Háj, Matejkovec, Dechtariny, Hrabový vŕšok, Šiškovec, Lánice, Šálová lúka, Chlapov jarok, Malenište, Kičír, Biela Bukovina, Javorina, Klčoviny, Horné záhumnie, Za záhradou, Pod sígeldom, Dráhy, Pod Matejkovcom, Kopaná, Medzihorie, Novosadky, Hrkútová pod Sochoňom

Miesto, Považský Inovec:, 5 z 17

Vízel, Horné Brody, Veľký Kavaš, Záhumenice, Vinohrady, Drevenice, Pod brehom, Vinohrádky, Horné pole, Nad mlynom, Na zámlynčí, Polánky, Smolnačka, Benkech malenište, Malý Kavaš, Na hájoch, Stoky, Viničné, Tŕňový vrch, Pri smutnej vŕbe, Ladová, Od tekolďanského potoka, Závadka, Pod Síroňom, Machnáč a Stopovec, Horné háje, Kopanica pri Selci, Vinohrady, Urbár, Kapustnice, Vinohrady, Veľký háj, Bočina, Farárov háj, Terasy, V Suchom, Stanová dolina, Záhumenice, Vŕbovec, Strakovská, Za vinohradmi, Vereš, Kucina, Segild, Kapustnice, Teleky, Rybníky, Burešová, Podlúčie, Dúbravy, Stočky, Vyše cesty, Na kameni, Pri krížnej ceste, Farské, Malkusova kopanica, Hôrčanská dolina, Kotly, Zádušné, Piesky

Miesto, Považský Inovec:, 6 z 17

Staré salaše, Kováčech záhumnie, Pri dube, Šinková, Na Jarkoch, Závadka a horné lúky, Holý vrch, Berinová, Horné Turnice, Struhárky dolné, Lazy, Hrabina, Breziny pod vlčou jamou, Kútik, Gbalec, Tehelňa, Humenice, Stráže, Pláne, Rúbaniská, Kúty, Struhárky horné, Pri hruške, Pri Vereši, Plešivec, Doné Turnice, Svinice, Stredné Turnice, Kováčech záhrady, Májoviská, Kvasaréch Rybníčky, Babina, Vlčie jamy, Lúky Kúty, Šlógy, Balajčina, Breziny, Kopanica, Stotiny, Kondrlová, Škulkovina, Lieštiny, Drieňové, Mastník, Železné koleso, Križáková, Lúžok a Babechové kúty, Hradná, Dubníky, Kráľova hora, Raková diera, Pri Maliniskovej studni, Pasov kút, Hutný vrch, Matech kopanica, Jamina, Za Bajcarom, Rúbanice, Stráň, Bobot

Miesto, Považský Inovec:, 7 z 17

Sedliská, Splazy, Kopanica, Pod lipou, Štepnice, Halšiny, Laurencov vŕšok, Hrabutný vrch, Vresové, Miškech zraz, Hámre, Dastínsky vrch, Nádalka, Hrabie a Kút, Lány, Račkové, Halová dolinka, Závojovce, Grunty, Súšava, Pod Zbychovom, Holý vrch, Kopanice za jamami, Šindolka, Ďurkech kút, Stará Kopanica, Dingová kopanica, Vlčie húšte, háj Pod holými vrchmi, Pieskovec, Lazy, Pod Kordiláty, Uridanský háj, Grngová, Lackov vŕšok, Pod Uridanským hájom, Stanovište, Na brehu, Urbáre, Močiarny, Hlboké, Nad Starým, Na močiaroch, Lipník, Nadháje, Kratiny, Kordiláty, Čierna hora, Topole, Lúky, Kovadlo, Breziny, Bukovina, Prostredné, Čierny vrch, Horné diely, Hášoš, Pri kopci, Za kameňom, Kuracia hora

Miesto, Považský Inovec:, 8 z 17

Konopnica, Panské hory, Pod Janovom, Za Novou horou, Urbárske hory, U višieňky, Nové hory, Nad hlbokým, Nad dlhým, Sedlištia, Kračiny, Nad vinicami, Štompárka, Diely od šalgovského, Drinova, Zachrastné diely, Jutrá, Ďurčina a trstnaté, Orvište, Nové sady, Od bzinského chotára, Kavaše, Cigáňov háj, Nad Kosibom, Panské, Chrústové, Gábory, Čokaje, Lomeč, Za Galátom, Pláne, Hlaviny, Za humnami od Hlohovca, Prostredná hora, Na kameni, Zarúbanica, Ardanovské lazníky, Za Kyčírom, Za kostolom, Kyčír, Nad Debrom, Hlavina, Rakovinský jarok, Luciny, Klčoviny, Nad starym Vahom, Hudcov vrch, Pri hruške, Nad kaplnkou, Náplavy, Horný Petrovič, Brezina, Dlhé diely, V dolinách, Dolné Breziny, Červenačky, Háj, Horný háj, Starý háj, Za Golatom

Miesto, Považský Inovec:, 9 z 17

Záhumnie, Kočkovské, Žrebíky, Záhorčie, Záhumenice, Dolné pole, Dolné ortáše, Pirta, Ostrá hora, Medzi cestami, Kopanice od dvora, Štummerová hora, Podhájištia, Kuchyňa, Stará hora, Panské hory, Za starým vrchom, Lipovník, Od ardanovského, Kostolné hory, Koncom do Váhu, Selecká, Slivnice, Halgasove, Bukovina, Laziny, Pod Stranou, Róžky, Tŕstie, Tri buky, Konopiská, Hájiček, Kosenice, Dubník, Staré hory, Vinohrady nad cestou, Stará hora, Koričiny, Veľké Žely, Kopanica horná, Diely pri jamách, Hromovka, Zobrak, Klesniny, Pod višňami, Na stanoch, Za prešovňou, Ivarnoky, Ivanov vrch, Listy, Vŕšky, Plske, Diely za matulkou, Pačkovica, Kamenistá, Na chrasti, Za Borím, Podlipie, Pri troch krížoch, Horné polonky

Miesto, Považský Inovec:, 10 z 17

Hlboký dol, Dolný Petrovič, Stredný vrch, Kučerová, Banákové lazy, Korytárovské, Deviatky, Mole, Popolka, Krajčové, Vrtišovské, Korytištia, Malé vápenice, Pod Gonovými lazmi, Od ducovského, Vašovec, Podjahnady, Kvaše, Studničná hora, Pod Kulháň, Od ratnovského a ardanovského chotára, Poldielce, Medzi Váhmi, Štvrť, Diely, Panské boriny, Medzi chrasťou, Lukáčová, Halgasova, Hrabina Obora, Od ripňanského chotára - vinohrady, Šášie, Pod prepadlišťami, Kamienka, Nad tŕním, Dolny Badin, Dolné lúky, Od svrbického chotára, Valové, Vlčia jama, Pod studničnou horou, Dlhé Ruženné hory, Dolné Sysľové hory, Molva, Prílohy a kratiny, Hrabina, Kalištia, Horné vápenice, Kopanica, Mrtošilinky, Čierna kopanica, Rybnik, Kapustnice, Čákovská, Hlohovský Starý háj, Na starej, Horné uhlištie, Háj, Krajčovičovské, Mestská lúka

Miesto, Považský Inovec:, 11 z 17

Pálenice, Hrkútová, Plošiny, Ochody, Strý háj, Salašky, Chríby, Pod Hášošom, Klčoviny, Macekovie jarok, Pred vápenicami, Vinohradky, Čokaj, Hrabie, Krátke Ivarnoky, Kršiaky, Kopaná, Diely od radošinského chotára, Vinohrady pod cestou, Valachová, Vlčanky, Nové sady, Blanárov les, Vlčie jamy, Kralovec, Malinište, Žely, Za mostek, Bočinky, Nad Bôrím, Pod kopcom, Stará hora, Slivová dolina, Podkavčie, Požiarne, Nad kostolom, Salašky nad Vinohradkami, Kopanica pod Hájom, Stredná hora, Pod kameňom, Pod Salašom, dolinou, Pláne, Pod kukučinou, Starý háj, Sedlištia, Vypálenica, Nad Pajermi, Nad panským, Nová hora, Nad lúky, Dolné vápenice, Za Halgasove, Zakamenie, Viglaš, V dolinách, Chodníčky, Dlhé diely, Nad Polákovou, Konopnice

Miesto, Považský Inovec:, 12 z 17

Hrady, Fáneš, Oracie zeme, Skalka, Chrast, Horné kamenné hory, Záhumenice, Dlhé Ivarnoky, Lipová, Ovčí kameň, Kavalcovie húšť, Diely nad Hrabím, Pod božou mukov, Stanovské, Dlhá stráň, Podjarčie, Pod kopanou, Petrikov mlyn, Súdenice, Ištvičov, Diely pod prešovňou, Fenady, Pri Jonáškovi, Dolné Uhlištie, Kamenice, Diely, pod Hájom, Starý háj, Vinohrady, Za starou cestou, Malé Žely, Nová hora, Pod brehy, Tarane, Opalech jarok, Svejarsky pasienok, Červená hlina, Palachnové, Dolné polonky, Na doline, Dlhé vinohrady, Kakašov vrch, Hradište, Kráčiny, Sášske brehy, Panské pri lúke, Hrachoviska, Kotlovina, Baraniny, Na jame, Potôčky, Starý háj, Ovadové, Obora, Nad Polákovou dolinou, Nad Fraňovou, Kaly, Kňaža, Pod horou, Kostolné

Miesto, Považský Inovec:, 13 z 17

Borina, Dielce, Pod hájom, Doliny, Bočiny, Lackova kopanica, Borové, Bukovina, Role pod brezinou, Panské od Hôrky, Milovec, Vinohrady, Neftáky, Pokladmica, Špígle, Dolné Klčovany, Rievajská, Kovačovské, Pod Sokolom, Pažitie, Nad Sorošom, Rybárovské, Tmaté, Hrabová skalica, Pažiť, Tŕňový vrch, Hajdúsky jarok, Role pod brezinou, Vinohrady, Pod vinohrady, Od veľkomodrovského, Kukučina, Končitý vrch, Ivanové, Kozel, Pred polonkami, Roviny, Nad jarky, Široké lúky, Vlčie hory, Dolné kamenné hory, Lopárovice, Husárová, Role u brehu, Lány, Uhrova dolina, Humniská, Kamenisté, Kresové blato, Boky, Staré vinohrady, Lazy, Salaš, Rankove nivy, Čvirikovie jarok, Novosady, Nad a pod palirnou, Raganská, Nad humnami, Pod rovencami

Miesto, Považský Inovec:, 14 z 17

Dubie, Nad kolesom, Niže Koziny, Urbársky háj pri Duchonke, Držkovice, Tabechovie kút, Hrabina horna, Pri papierni, Sedlo, Rovné zeme, Pokojovská, Kráčiny, Stanovištia, Dlhá Drienková, Karpaty, Javorové, Na klinoch, Vŕšky, Drieňová, Pod Okrouhlou Drienkovou, Diely nad lúkami, Okrouhlá Drienková, Lazy, Za jarok, Štvrtý hon, Pod rýnim, Havranec, Zvon, Luknišove lány, Kliny, Stoky, Hanšutka, Vo vale Rybníky, Na Hlasovy, Diely, Panské od šalgovského, Kamenná, Od Orešian, Hradište, Duchonka, Chlm, Višne, Pod kozlom, Pod tŕnim, Masláková, Urbárske diely, Štoliny, Od Nemečiek doliny, Jarabinské, Kavadiny, Pod Ostrými vrchy, Nad Miškárovou chrasťou, Nad Rybnik, Klčovany, Kulhan, Vavrincové hory, Dolinky, Čihákova lúka, Horné pole, Klikova

Miesto, Považský Inovec:, 15 z 17

Skaliská, Brod, Horniakova kopanica, Lipnický Ortáš, Blanáre, Gáborské Ruženné hory, Pod hájom, Malé humná, Hradská lúka, Danišová, Pod kozlom, Čepúchy, Suché, Dubodiel, Panské pole, Urbár, Bulová, Kutik, Dolné Žrebíky, Stará hora, Železný vrch, Medzi výmolmi, Horné Žrebíky, Studnička, Ostré vrchy, Steineckerova kopanica, Pod líščím, Kahalovky, Komárova hora, Nad zahájim, Nad vinicami, Za hájom, Prostredné vŕšky, Božúrovec, Prostredný Cípec, Nad Pieskovou dolinou, Tašle, Na Bašte, Balážova, Vyše dediny, Zadný kríž, Marešovice, Pred Novou horou, Trbocké, Šimlovské, Červená hora, Pri Salaši, Sečkárová, Konopnica, Urbár niže Zvona, Pri drieni, Široké úvaly, Vinice, Daranov Cípec, Predný kríž, Nad Poláčkovou dolinou, Učňova, Kahalovka, Kremenná, Dlhé diely

Miesto, Považský Inovec:, 16 z 17

Panské tably, Barište, Zveratiská, Medzi Skalicami, Brodky, Horné Lipky, Hliník, Košariská, Streďanské štvrte, Celiny, Nad Kolečníkmi, Malý kančí vrch, Horné podlašidie, Na Kalnici, Lazinky, Urbárske hory, Železnica, Bakoš, Dolný pasienok od piešťanského chotára, Kamienka, Sviniarka, Na hradskej, Staré vinohrady, Moravský laz, Hôrka nad cestou, Pod Lašidom, Kopúnová, Tlstý diel, Za bieleným vrchom, Skalice, Koziny, Zacharove lúky, Nad Rybníky, Smegova, Buganová, Úbočie, Dolný pasienok, Halgaška, Salaš, Pod Skalou, Trnovište, Nad hrabovkou a žobračím chodníčkom, Záborie, Široké úvaly, Kolečníky, Veselý háj, Klokočovka, Zráz, Potrhaná, Kozlíky, Kopaná, Zadný kríž, Horné pole, Košarištia, Závažie, Humništia, Za Paľove, Prostredné vŕšky, Na Minichovej studni, Hôrka

Miesto, Považský Inovec:, 17 z 17

Pálenica, Pod Rášove vŕšky, Pavlusova kopanica, Bočiny-Čefarka, Pod Bukovinky, Ruženné, Sokol, Nad tehelňou, Sekanice, Nad studienkou, Pavlusova kopanica, Noviny, Za skalou, Klíže, Žrebíky, Marešovica, Javorníček, Drieňový vrch, Nad pustými lúčkami, Predný kríž, Pod zákľukami, Kamienky, Vyše vinohradov, Lazy, Závoj, Pod Hrabovníkom, Rašove vŕšky, Veľký Hrabovník, Podstránie, Dolinky, Stráne, Horné Sysľové hory, Piesková dolina, Na Skalke, Skala, Trbovské, Malá Paľová, Za cintorínom, Nad Kamienkami, Brehy

Podobné, Považský Inovec:

1451x turistika, 1104x miesto, 132x orientačný bod, 78x turistické informácie, 42x strom, 26x prístrešok, altánok, 26x poľovnícky posed, 13x ohnisko, 10x orientačná mapa, 9x miesto na piknik, 6x chranený strom, 2x atrakcia, 2x ZOO, 1x studňa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Považský Inovec

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://povazsky-inovec.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.