Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Považský Inovec » turistika » miesto

Miesto, Považský Inovec

Miesto v Považský Inovec

V Považský Inovec sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Považský Inovec:, 1 z 17

Prachár, Prostredný jarok, Galat háj, Zvernica Sochoň, V kočovskej doline, Drohy, Rúbanica, Dolné Turnice, Stočky, Kračiny, Pod sadmi, Bednárová, Hliníky, Pod Tomanovou, Adolfov dvor, Soplička, cintorín, Na kobelu, Pánske zeme, Kopúnová kopanica, Pažite, Maleništia, Pod Jarkami, Bezovec, Teplý vrch, Šuhálky, Záhumenice, Salašek, Kozie nohy, Mlynárska hora, Orciny hon, Preddolinka, Husarčiné, Veľké Vápenice, Daran, Záhradky, Na kúte, Dvorec, Klče, Za humnami od Jeleňovej, Na klíne, Pod jarky, Pod topoľmi, Pod orieškom, Národná kultúrna pamiatka Hradisko, Mlakyty, Horné lúky, Za cintorínom, Zámostie, Pálenica, Kapustnice, Doliny, Hrad Beckov, Nové mlyny, Ducovské vrchy, Bojnianka, Prúdy, Pánska niva, Pri starej studni, Nad Sokolovcami

Miesto, Považský Inovec:, 2 z 17

Za vŕšky, Kamenný stôl, Sitník, Žrebík, Nad baňami, Černachová, Belice, Prvý Komárovec, Veľké Kozie, Kamenec, Mravcov vŕšok, Pod Kamencom, Horné lúky, Bogáňovská, Dráč, Pred Černachovou, Breziny, Krížna, Kozie rebro, Pod Čiernym vrchom, Nové kopanice, Bane, Čierny vrch, Kojná hora, Podlipie, Druhý Komárovec, Fúkalová, Záhumenice, Zábrež, Kormán, Krásna dolina, Kamenice, Tlstá hora, Nemečky, Jarabina, Pod dolnými vŕškami, Podháj, Nad mašinou, Priehon, Hradený diel, Kuriálne hory, Urbárska hora, Svondrova kopanica, Bažanov, Medzi cestami, Nad lúčkami, Na medziach, Krahulča, U Kameňa, Nad lúčkami, Tobolka, Pod hôrkami, Kutina, Dolné Brody, Bukovina stráň, Kopanice a Jakušovka, Pri kríži, Do jarkov, Beňovská, Medzi sklady

Miesto, Považský Inovec:, 3 z 17

Brezina, Prieloh, Striebornice, Staré vinohrady, Príkra, Pod Vaníkovou, Maňov vŕšok, Noviny, Pánske hory, Pri mlyne, Pánske table, Rybník, Nákle, Bukovina, Rumné, Pod hájom, Nad Majtanovu, Roviny, Za jazerskými humnami, Babušina kopanica, V lazoch na cestu, Slivnica, Tomanová, Dolinky, Lipina, Panské lánice, Pod priekopou, Pod Rumné, Cudzenice, Španie lúky, Svinská dolina, Osičie, Maleništia, Myslíková, Hontová, Kračiny a kliny, Panský les, Hranice, Pod babkou, Dolné veveričie, Nad papiereň, Topole, Nad hlbokým jarkom, Pod oreším, Pred uhliská, Bačiny, Pod Hájom, Žure, Dlžiny, Radovky, Pod Polámaným vrchom, Kamenné vrchy, Rakytina, Obora, Pod zámkom, Slivničný vrch, Doliny pod pažiťami, Za záhradami, Dingačka a Nad obrou, Nadbrežie

Miesto, Považský Inovec:, 4 z 17

Medzi horami, Na stánku, Chríb - Osičie, Fodorová, Kopanice, Šiškovec, Sádky, Chlapov jarok, Za potokom pri slivke, Nad Brodami, Za Skalkou, Nad mlynom, Trtavce, Benišové, Lánice, Hrabový vŕšok, Chríby, Polánky, Panský majetok, Sedliská, Za cintorínom, Repniská, Dráhy, Javorina, Na Laze, Horné Brody, Pod sochoňom, Lopata, Konča Žalia, Malý a veľký Sochoň, Za chrasťou, Podkovica, Biela Bukovina, Matejkovec, Horné pole, Pod Matejkovcom, Šálová lúka, Stoky, V Suchom, Pod brehom, Čierne blato a Bočky, Srvátčina, Šalfinec, Ladová, Vojtková, Viničné, Vinohrady, Kucina, Skalka, Stráne, Korčeková, Hrkútová pod Sochoňom, Dechtariny, Bočina, Medzihorie, Za záhradou, Farské, Za vinohradmi, Segild, Malý Kavaš

Miesto, Považský Inovec:, 5 z 17

Závadka, Horné záhumnie, Smolnačka, Kičír, Kapustnice, Vinohrady, Strakovská, Na zámlynčí, Javorina, Malenište, Benkech malenište, Pod sígeldom, Klčoviny, Záhumenice, Hlboká dolina, Vízel, Háj, Urbár, Novosadky, Od tekolďanského potoka, Pri smutnej vŕbe, Sevaldova kopanica, Pri bukoch, Drevenice, Stočky, Terasy, Vereš, Kopaná, Sekanice, Pod hrabinou, Na krajných, Vinohrádky, Vyše cesty, Pri plánkach, Vinohrady, Veľký háj, Veľký Kavaš, Rybníky, Na kameni, Záhumenice, Kotly, Gbalec, Stanová dolina, Teleky, Kapustnice, Horné Turnice, Tehelňa, Podlúčie, Na Jarkoch, Rúbaniská, Kúty, Staré salaše, Stráže, Závadka a horné lúky, Malkusova kopanica, Kováčech záhrady, Pri dube, Stredné Turnice, Kopanica pri Selci, Pri Vereši

Miesto, Považský Inovec:, 6 z 17

Struhárky dolné, Piesky, Pláne, Holý vrch, Na hájoch, Struhárky horné, Doné Turnice, Lazy, Dúbravy, Burešová, Pri krížnej ceste, Machnáč a Stopovec, Šinková, Pod Síroňom, Berinová, Tŕňový vrch, Pri hruške, Horné háje, Svinice, Hôrčanská dolina, Kútik, Breziny pod vlčou jamou, Humenice, Farárov háj, Zádušné, Kováčech záhumnie, Kvasaréch Rybníčky, Lúky Kúty, Májoviská, Babina, Breziny, Balajčina, Šlógy, Hrabina, Vŕbovec, Plešivec, Vlčie jamy, Kopanica, Kondrlová, Škulkovina, Drieňové, Matech kopanica, Pri Maliniskovej studni, Pasov kút, Železné koleso, Hutný vrch, Križáková, Dubníky, Stotiny, Raková diera, Lúžok a Babechové kúty, Hradná, Mastník, Kráľova hora, Hrabutný vrch, Lány, Pod Zbychovom, Kopanica, Stráň, Grunty

Miesto, Považský Inovec:, 7 z 17

Rúbanice, Laurencov vŕšok, Miškech zraz, Súšava, Bobot, Račkové, Hámre, Pod lipou, Za Bajcarom, Hrabie a Kút, Štepnice, Halšiny, Nádalka, Lazy, Jamina, Splazy, Sedliská, Vresové, Halová dolinka, Pod Uridanským hájom, Uridanský háj, Závojovce, Dastínsky vrch, Šindolka, Ďurkech kút, háj Pod holými vrchmi, Lieštiny, Hlboké, Holý vrch, Lipník, Kopanice za jamami, Vlčie húšte, Stará Kopanica, Pieskovec, Nad Starým, Lackov vŕšok, Grngová, Stanovište, Pod Kordiláty, Dingová kopanica, Kovadlo, Nadháje, Za kostolom, Sedlištia, Kuchyňa, Hášoš, Klčoviny, Močiarny, Na brehu, Čierna hora, Lúky, Háj, Topole, Kuracia hora, Cigáňov háj, V dolinách, Nad dlhým, Kočkovské, Pri kopci, Hlaviny

Miesto, Považský Inovec:, 8 z 17

Nad Kosibom, Jutrá, Urbáre, Nové hory, Za humnami od Hlohovca, Luciny, Kordiláty, Čokaje, Gábory, Na močiaroch, Horné diely, Nad starym Vahom, Bukovina, Kratiny, Korytárovské, Skalka, Slivová dolina, Čokaj, Plošiny, Deviatky, Salašky nad Vinohradkami, Panské hory, Staré hory, Zarúbanica, Kršiaky, Pod studničnou horou, Nad Bôrím, Štompárka, Pirta, Mrtošilinky, Od bzinského chotára, Kavaše, Nad kostolom, Brezina, Strý háj, Dlhé Ivarnoky, Hlohovský Starý háj, Starý háj, Za Novou horou, Kračiny, Diely pod prešovňou, Od ardanovského, Diely pri jamách, Dolné ortáše, Podjahnady, Hlavina, Dlhé Ruženné hory, Dolny Badin, Pláne, Na kameni, Od ducovského, Lomeč, Stanovské, Dolné Breziny, Prostredná hora, Náplavy, Malé Žely, Červenačky, Salašky, Oracie zeme

Miesto, Považský Inovec:, 9 z 17

Hudcov vrch, Za Golatom, Mestská lúka, Horný Petrovič, Ardanovské lazníky, Hrady, Za starým vrchom, Dolné pole, Podhájištia, Pod brehy, Nad Pajermi, Róžky, Nové sady, Korytištia, Chríby, Pri hruške, Hájiček, Blanárov les, Kosenice, Diely od šalgovského, Starý háj, Fenady, Kopaná, Panské, Vlčanky, Diely nad Hrabím, Ivarnoky, Pod božou mukov, Medzi cestami, Nové sady, Diely, Hromovka, Chrústové, Pri Jonáškovi, Orvište, Nová hora, Stará hora, Stredná hora, Nad Debrom, Slivnice, Za Galátom, Ďurčina a trstnaté, Stredný vrch, Hrabie, Diely od radošinského chotára, Za Kyčírom, Kostolné hory, Nad kaplnkou, Rakovinský jarok, Žrebíky, Fáneš, Štummerová hora, Lipovník, Čierny vrch, Horný háj, Tarane, Záhumenice, Poldielce, Horné kamenné hory, Krátke Ivarnoky

Miesto, Považský Inovec:, 10 z 17

Studničná hora, Kopanice od dvora, Urbárske hory, Konopiská, Medzi Váhmi, Koncom do Váhu, Za prešovňou, Záhorčie, Veľké Žely, Pod prepadlišťami, Vinohradky, U višieňky, Malé vápenice, Stará hora, Panské hory, Dolné Sysľové hory, Žely, Kapustnice, Chrast, Pálenice, Prostredné, Kyčír, Svejarsky pasienok, Breziny, Konopnica, Pod kameňom, Záhumnie, Nad vinicami, Hlboký dol, Za kameňom, Nad lúky, Pačkovica, Nad tŕním, Pod hájom, Nad Polákovou, Dolné vápenice, Zakamenie, Pod hájom, Humniská, Lipová, Dlhá stráň, Hrabina Obora, Tri buky, Nad kolesom, Opalech jarok, Od svrbického chotára, Na klinoch, Kopanica horná, Pod Stranou, Stará hora, Háj, Staré vinohrady, Nad Sorošom, Pod Janovom, Na chrasti, Pláne, Vinohrady nad cestou, Čierna kopanica, Dolné polonky, Diely

Miesto, Považský Inovec:, 11 z 17

Zobrak, Kopanica pod Hájom, Pod Hášošom, Na starej, Kutik, Vavrincové hory, Vlčie jamy, Dolné kamenné hory, Neftáky, Klčoviny, Panské od šalgovského, Selecká, Viglaš, Kráčiny, Nad Miškárovou chrasťou, Malé humná, Doliny, Prílohy a kratiny, Vypálenica, Horné vápenice, Kresové blato, Vrtišovské, Pod višňami, V dolinách, Plske, Krajčové, Hrabová skalica, Dolný Petrovič, Chodníčky, Lukáčová, Hrkútová, Pod Gonovými lazmi, Podjarčie, Šášie, Hanšutka, Záhumenice, Kralovec, Valachová, Pod kopcom, Vinohrady pod cestou, Jarabinské, Konopnice, Od ripňanského chotára - vinohrady, Komárova hora, Nová hora, Podkavčie, Petrikov mlyn, Pod horou, Stanovištia, Macekovie jarok, Pod kopanou, pod Hájom, Horné pole, Na doline, Ištvičov, Za Borím, Nad hlbokým, Klesniny, Blanáre, Od ratnovského a ardanovského chotára

Miesto, Považský Inovec:, 12 z 17

dolinou, Požiarne, Za Halgasove, Hrachoviska, Starý háj, Dlhé diely, Dlhé diely, Koričiny, Rybnik, Bočinky, Diely, Od Orešian, Drinova, Pri troch krížoch, Za mostek, Halgasova, Kakašov vrch, Mole, Panské boriny, Malinište, Karpaty, Na stanoch, Kalištia, Ovadové, Pod Salašom, Dubodiel, Novosady, Vašovec, Hrabina, Kopanica, Vinohrady, Štvrť, Banákové lazy, Diely za matulkou, Kavadiny, Nad panským, Pod rýnim, Pažitie, Za starou cestou, Na Hlasovy, Dolné lúky, Podlipie, Pod kukučinou, Horné uhlištie, Dubie, Kamenistá, Popolka, Uhrova dolina, Súdenice, Tŕstie, Kvaše, Listy, Krajčovičovské, Pred vápenicami, Vlčie hory, Pod Kulháň, Dlhé vinohrady, Železný vrch, Sedlištia, Kučerová

Miesto, Považský Inovec:, 13 z 17

Valové, Čákovská, Zachrastné diely, Kamenice, Horné polonky, Molva, Špígle, Ochody, Stará hora, Rybárovské, Ivanov vrch, Červená hlina, Laziny, Lipnický Ortáš, Gáborské Ruženné hory, Kamienka, Panské pole, Ostrá hora, Dolné Uhlištie, Vŕšky, Halgasove, Starý háj, Kavalcovie húšť, Milovec, Hradište, Hradská lúka, Za zadnou cestou, Panské pri lúke, Na jame, Malý kančí vrch, Potôčky, Klokočovka, Obora, Nad Fraňovou, Kňaža, Za bieleným vrchom, Dolné Žrebíky, Rievajská, Nad humnami, Trbocké, Pri papierni, Pažiť, Chlm, Daranov Cípec, Čihákova lúka, Pod rovencami, Hrabina horna, Prielohy, Drieňový vrch, Stráne, Pod Ostrými vrchy, Baraniny, Tmaté, Horné podlašidie, Urbárske diely, Masláková, Bočiny-Čefarka, Kahalovka, Končitý vrch, Košarištia

Miesto, Považský Inovec:, 14 z 17

Konopnica, Horné Sysľové hory, Noviny, Pod Sokolom, Salaš, Marešovice, Urbársky háj pri Duchonke, Nad Rybníky, Stoky, Pod Rášove vŕšky, Marešovica, Zacharove lúky, Štoliny, Role u brehu, Pod vinohrady, Diely nad lúkami, Pred polonkami, Pod Hrabovníkom, Kostolné, Veľký Hrabovník, Na Kalnici, Držkovice, Lackova kopanica, Nad Polákovou dolinou, Dolný pasienok, Ostrý vrch a Kozie chrbty, Havranec, Vŕšky, Brod, Skala, Nad hrabovkou a žobračím chodníčkom, Tŕňový vrch, Malé Potôčky, Kozel, Rašove vŕšky, Sedlo, Smegova, Kovačovské, Lazy, Sečkárová, Pod Okrouhlou Drienkovou, Nad a pod palirnou, Ivanové, Prostredné vŕšky, Tabechovie kút, Sášske brehy, Červená hora, Raganská, Sokol, Lopárovice, Nad jarky, Horniakova kopanica, Prostredný Cípec, Prostredné vŕšky, Zráz, Hôrka, Pod tŕnim, Kňažia, Kliny, Bukovina

Miesto, Považský Inovec:, 15 z 17

Palachnové, Na Skalke, Borina, Pod kozlom, Vo vale Rybníky, Panské od Hôrky, Salaš, Niže Koziny, Kaly, Dlhá Drienková, Lazy, Pri drieni, Pokladmica, Božúrovec, Podstránie, Boky, Kamenná, Zvon, Čvirikovie jarok, Okrouhlá Drienková, Od veľkomodrovského, Bočiny, Suché, Skaliská, Lazy, Nad Pieskovou dolinou, Role pod brezinou, Nad studienkou, Sviniarka, Pod Skalou, Za hájom, Za skalou, Kamienky, Dolné Klčovany, Bukovina, Za Paľove, Vlčia jama, Hradište, Luknišove lány, Klíže, Borové, Pokojovská, Vinohrady, Klikova, Panské tably, Nad Poláčkovou dolinou, Kulhan, Višne, Duchonka, Potrhaná, Závažie, Pri Salaši, Za cintorínom, Kamenisté, Kahalovky, Kopaná, Veselý háj, Klčovany, Nad zahájim, Rankove nivy

Miesto, Považský Inovec:, 16 z 17

Dolinky, Horné pole, Nad tehelňou, Trbovské, Pod Bukovinky, Za jarok, Medzi Skalicami, Role pod brezinou, Ovčí kameň, Danišová, Pod kozlom, Čepúchy, Humništia, Kráčiny, Kremenná, Štvrtý hon, Urbár, Bulová, Horné Lipky, Bakoš, Dolinky, Ruženné, Hajdúsky jarok, Nad Kamienkami, Na hradskej, Hôrka nad cestou, Pod Lašidom, Medzi chrasťou, Medzi výmolmi, Studnička, Steineckerova kopanica, Nad Rybnik, Pod líščím, Husárová, Od Nemečiek doliny, Tašle, Horné Žrebíky, Dlhé diely, Dielce, Záborie, Tlstý diel, Kotlovina, Skalice, Javorové, Rovné zeme, Žrebíky, Ostré vrchy, Hliník, Na Bašte, Celiny, Drieňová, Dubník, Úbočie, Dolný pasienok od piešťanského chotára, Roviny, Buganová, Malá Paľová, Lány, Piesková dolina, Vinohrady

Miesto, Považský Inovec:, 17 z 17

Kukučina, Široké lúky, Lazy, Moravský laz, Široké úvaly, Rybníky, Vinice, Záhumenice, Pod Lipinou, Kopúnová, Pod zákľukami, Kolečníky, Barište, Zveratiská, Mutkova dolina, Malý Hrabovník, Pod Čimovou záhradou, Štvrte, Brehy, Na Minichovej studni, Kozlíky, Pálenica, Závoj, Staré vinohrady, Lipina, Koprovníky, Nad pustými lúčkami, Hanzlovské, Streďanské štvrte, Učňova, Kolkovská bočina, Niva, Koziny, Vyše dediny, Matiaška, Dolné Lipky, Pavlusova kopanica, Vyše vinohradov, Rybník, Zadný kríž

Podobné, Považský Inovec:

1471x turistika, 1122x miesto, 132x orientačný bod, 80x turistické informácie, 42x strom, 26x prístrešok, altánok, 26x poľovnícky posed, 13x ohnisko, 10x orientačná mapa, 9x miesto na piknik, 6x chranený strom, 2x atrakcia, 2x ZOO, 1x studňa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Považský Inovec

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://povazsky-inovec.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.