Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Považský Inovec » turistika » miesto

Miesto, Považský Inovec

Miesto v Považský Inovec

V Považský Inovec sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Považský Inovec:, 1 z 17

Národná kultúrna pamiatka Hradisko, Prachár, Prostredný jarok, Galat háj, V kočovskej doline, Rúbanica, Drohy, Dolné Turnice, Stočky, Zvernica Sochoň, Kračiny, Adolfov dvor, Pod Tomanovou, cintorín, Bednárová, Na kobelu, Pod sadmi, Soplička, Hliníky, Pažite, Kopúnová kopanica, Pánske zeme, Pod Jarkami, Maleništia, Hrad Beckov, Bezovec, Teplý vrch, Záhumenice, Šuhálky, Salašek, Mlynárska hora, Kozie nohy, Veľké Vápenice, Orciny hon, Preddolinka, Husarčiné, Záhradky, Daran, Na kúte, Klče, Za humnami od Jeleňovej, Dvorec, Kopanica pod Hájom, Na klíne, pod Hájom, Háj, Pod jarky, Pod topoľmi, Pod orieškom, Čvirikovie jarok, Mlakyty, Za cintorínom, Zámostie, Horné lúky, Kapustnice, Pálenica, Doliny, Nové mlyny, Ducovské vrchy, Bojnianka

Miesto, Považský Inovec:, 2 z 17

Pánska niva, Prúdy, Nad Sokolovcami, Pri starej studni, Za vŕšky, Kamenný stôl, Prvý Komárovec, Horné lúky, Sitník, Kamenec, Pod Kamencom, Bogáňovská, Veľké Kozie, Breziny, Dráč, Mravcov vŕšok, Nad baňami, Žrebík, Pred Černachovou, Belice, Černachová, Pod Čiernym vrchom, Druhý Komárovec, Podlipie, Kojná hora, Kozie rebro, Nové kopanice, Krížna, Fúkalová, Bane, Nad mašinou, Krásna dolina, Kamenice, Tlstá hora, Záhumenice, Nemečky, Pod dolnými vŕškami, Kormán, Priehon, Urbárska hora, Kuriálne hory, Jarabina, Podháj, Hradený diel, Zábrež, Myslíková, Pod Vaníkovou, Striebornice, Bukovina, Na medziach, Brezina, Obora, Pánske table, Bukovina stráň, Panský les, Bažanov, Rybník, Prieloh, Krahulča, Kutina

Miesto, Považský Inovec:, 3 z 17

Pri kríži, U Kameňa, Doliny pod pažiťami, Pod Hájom, Dolné Brody, Maleništia, Topole, Pod zámkom, Za jazerskými humnami, Tobolka, Babušina kopanica, Pánske hory, Medzi cestami, Medzi sklady, Beňovská, Noviny, Žure, Cudzenice, Dlžiny, Lipina, Kračiny a kliny, Nad hlbokým jarkom, Bačiny, Nad lúčkami, Osičie, Panské lánice, Španie lúky, Maňov vŕšok, Hontová, Pri mlyne, Za záhradami, Dolné veveričie, Staré vinohrady, Pod Polámaným vrchom, Nad Majtanovu, Slivnica, Kopanice a Jakušovka, Kamenné vrchy, Roviny, Rumné, Do jarkov, Pred uhliská, Rakytina, Pod babkou, Nákle, Tomanová, Dolinky, Príkra, Nad lúčkami, Pod hôrkami, Svondrova kopanica, Pod Rumné, Nad papiereň, Pod priekopou, Hranice, Slivničný vrch, Pod oreším, Svinská dolina, V lazoch na cestu, Pod hájom

Miesto, Považský Inovec:, 4 z 17

Radovky, Panský majetok, Benišové, Malý a veľký Sochoň, Za potokom pri slivke, Hrabový vŕšok, Kopanice, Javorina, Na stánku, Nad mlynom, Horné Brody, Na Laze, Repniská, Nadbrežie, Šiškovec, Za cintorínom, Chríb - Osičie, Chríby, Trtavce, Pod sochoňom, Biela Bukovina, Dráhy, Dingačka a Nad obrou, Za chrasťou, Fodorová, Sádky, Za Skalkou, Sedliská, Konča Žalia, Medzi horami, Chlapov jarok, Lopata, Nad Brodami, Polánky, Lánice, Podkovica, V Suchom, Stráne, Kucina, Korčeková, Hrkútová pod Sochoňom, Pod brehom, Stoky, Vinohrady, Vojtková, Pod Matejkovcom, Viničné, Šálová lúka, Šalfinec, Srvátčina, Ladová, Čierne blato a Bočky, Matejkovec, Horné pole, Vinohrádky, Záhumenice, Háj, Kopaná, Stočky, Pri bukoch

Miesto, Považský Inovec:, 5 z 17

Farské, Záhumenice, Kapustnice, Kičír, Terasy, Javorina, Rybníky, Horné záhumnie, Vyše cesty, Pri plánkach, Vereš, Segild, Strakovská, Medzihorie, Od tekolďanského potoka, Na zámlynčí, Benkech malenište, Sevaldova kopanica, Vízel, Na kameni, Veľký Kavaš, Pod sígeldom, Malenište, Za vinohradmi, Pri smutnej vŕbe, Pod hrabinou, Malý Kavaš, Veľký háj, Vinohrady, Bočina, Dechtariny, Smolnačka, Hlboká dolina, Drevenice, Na krajných, Vinohrady, Klčoviny, Za záhradou, Sekanice, Novosadky, Závadka, Urbár, Kúty, Kotly, Pláne, Struhárky dolné, Breziny pod vlčou jamou, Kapustnice, Závadka a horné lúky, Na Jarkoch, Piesky, Hôrčanská dolina, Staré salaše, Podlúčie, Burešová, Zádušné, Gbalec, Kútik, Šinková, Dúbravy

Miesto, Považský Inovec:, 6 z 17

Kováčech záhumnie, Pod Síroňom, Tehelňa, Machnáč a Stopovec, Kopanica pri Selci, Stanová dolina, Stredné Turnice, Malkusova kopanica, Farárov háj, Stráže, Humenice, Berinová, Lazy, Pri Vereši, Svinice, Doné Turnice, Pri krížnej ceste, Struhárky horné, Tŕňový vrch, Horné háje, Kováčech záhrady, Rúbaniská, Pri dube, Na hájoch, Teleky, Pri hruške, Horné Turnice, Balajčina, Breziny, Vŕbovec, Hrabina, Babina, Lúky Kúty, Kopanica, Šlógy, Kvasaréch Rybníčky, Májoviská, Vlčie jamy, Raková diera, Dubníky, Pasov kút, Škulkovina, Stotiny, Drieňové, Kondrlová, Lúžok a Babechové kúty, Železné koleso, Matech kopanica, Hradná, Pri Maliniskovej studni, Hutný vrch, Kráľova hora, Križáková, Mastník, Hámre, Súšava, Rúbanice, Dastínsky vrch, Pod Uridanským hájom, Závojovce

Miesto, Považský Inovec:, 7 z 17

Pod lipou, Halová dolinka, Stráň, Štepnice, Vresové, Uridanský háj, Miškech zraz, Račkové, Bobot, Kopanica, Sedliská, Halšiny, Hrabutný vrch, Grunty, Laurencov vŕšok, Lazy, Jamina, Hrabie a Kút, Za Bajcarom, Nádalka, Lány, Pod Zbychovom, Lieštiny, Stará Kopanica, Kopanice za jamami, Grngová, Lackov vŕšok, Holý vrch, Nad Starým, háj Pod holými vrchmi, Lipník, Pieskovec, Vlčie húšte, Stanovište, Hlboké, Pod Kordiláty, Dingová kopanica, Šindolka, Ďurkech kút, Kratiny, Čokaje, Horné diely, Sedlištia, Urbáre, Nadháje, Na močiaroch, Za kostolom, Za humnami od Hlohovca, Kuracia hora, Kočkovské, Čierna hora, Kovadlo, Pri kopci, Nad dlhým, Topole, Lúky, V dolinách, Jutrá, Hlaviny, Na brehu

Miesto, Považský Inovec:, 8 z 17

Gábory, Nad Kosibom, Luciny, Klčoviny, Kuchyňa, Hášoš, Bukovina, Kordiláty, Nad starym Vahom, Močiarny, Cigáňov háj, Nové hory, Pálenice, Nové sady, Konopnica, Ivarnoky, Stará hora, Kostolné hory, Hlohovský Starý háj, Slivová dolina, Korytárovské, Hromovka, Panské hory, Dlhé Ruženné hory, Dolné pole, Krátke Ivarnoky, Studničná hora, Medzi Váhmi, Kapustnice, Pirta, Deviatky, Za starým vrchom, Salašky, Prostredná hora, Chrústové, Starý háj, Čokaj, Červenačky, Kopaná, Vinohradky, Ardanovské lazníky, Diely od šalgovského, Mestská lúka, Dolné Sysľové hory, Kavaše, Od bzinského chotára, Chríby, Nové sady, Dolné Breziny, Horný háj, U višieňky, Konopiská, Nad kaplnkou, Chrast, Kršiaky, Horné kamenné hory, Lomeč, Nová hora, Nad Pajermi, Plošiny

Miesto, Považský Inovec:, 9 z 17

Za Golatom, Hudcov vrch, Pod kameňom, Fenady, Tarane, Záhumnie, Slivnice, Horný Petrovič, Žely, Nad Bôrím, Lipovník, Diely nad Hrabím, Nad kostolom, Kračiny, Na kameni, Zarúbanica, Dolné ortáše, Urbárske hory, Záhorčie, Kosenice, Diely pod prešovňou, Za prešovňou, Strý háj, Hájiček, Breziny, Staré hory, Za Galátom, Malé Žely, Kyčír, Hlavina, Panské, Prostredné, Orvište, Diely od radošinského chotára, Záhumenice, Stredný vrch, Nad Debrom, Pláne, Salašky nad Vinohradkami, Dolny Badin, Kopanice od dvora, Pri Jonáškovi, Panské hory, Rakovinský jarok, Mrtošilinky, Veľké Žely, Štompárka, Oracie zeme, Za Kyčírom, Brezina, Za Novou horou, Medzi cestami, Diely, Stredná hora, Pod božou mukov, Pod studničnou horou, Štummerová hora, Ďurčina a trstnaté, Diely pri jamách, Malé vápenice

Miesto, Považský Inovec:, 10 z 17

Stanovské, Od ducovského, Blanárov les, Dlhé Ivarnoky, Podjahnady, Od ardanovského, Vlčanky, Pod brehy, Pod prepadlišťami, Stará hora, Nad vinicami, Korytištia, Pri hruške, Poldielce, Hrady, Starý háj, Róžky, Koncom do Váhu, Hrabie, Podhájištia, Svejarsky pasienok, Fáneš, Náplavy, Na starej, Dolné polonky, Dolné vápenice, Ochody, Súdenice, Stará hora, Dolné Uhlištie, Pod hájom, Ovadové, Hrabová skalica, Ostrá hora, Pod hájom, Za Halgasove, Od ratnovského a ardanovského chotára, Špígle, Kutik, Viglaš, Panské pole, Dolné lúky, Kamienka, Opalech jarok, Čierna kopanica, Klesniny, Diely za matulkou, Diely, Od Orešian, Listy, Malé humná, Vašovec, Na Hlasovy, Dolný Petrovič, Bočinky, Štvrť, Prílohy a kratiny, Klčoviny, Nad kolesom, Molva

Miesto, Považský Inovec:, 11 z 17

Pod kopanou, Vlčie hory, Kalištia, Horné pole, Vinohrady nad cestou, Koričiny, Pačkovica, Kamenistá, dolinou, Dlhé diely, Stanovištia, Tŕstie, Dlhé diely, Pod višňami, Krajčovičovské, Pažitie, Kvaše, Pod Gonovými lazmi, Kamenice, Na chrasti, Kráčiny, Tri buky, Pod Janovom, Ištvičov, Čákovská, Od ripňanského chotára - vinohrady, Staré vinohrady, Pod horou, Za mostek, Karpaty, Halgasove, Kresové blato, Hlboký dol, Lukáčová, Dlhá stráň, Zachrastné diely, Podjarčie, Konopnice, Nad Sorošom, Banákové lazy, Novosady, Dubodiel, Rybnik, Pri troch krížoch, Malinište, Hrkútová, Rybárovské, Nad hlbokým, Ivanov vrch, Drinova, Krajčové, Doliny, Panské od šalgovského, Lipnický Ortáš, Panské boriny, Kopanica horná, Vŕšky, Dlhé vinohrady, Na stanoch, Nad Polákovou

Miesto, Považský Inovec:, 12 z 17

Zakamenie, Pod Salašom, Na doline, Kavadiny, Komárova hora, Humniská, Nad lúky, Vypálenica, Pod Kulháň, Vrtišovské, Lipová, Hanšutka, Kralovec, Macekovie jarok, Vlčie jamy, Popolka, Kavalcovie húšť, Horné polonky, Pod Stranou, Uhrova dolina, Podlipie, Požiarne, Pod kopcom, Valové, Pod rýnim, Kopanica, Dubie, Šášie, Vinohrady, Pod kukučinou, Pod Hášošom, Stará hora, Blanáre, Červená hlina, Mole, Vinohrady pod cestou, Nad panským, Zobrak, Záhumenice, Petrikov mlyn, Halgasova, Selecká, Diely, Starý háj, Pláne, Za kameňom, Valachová, Sedlištia, Nová hora, Horné vápenice, Neftáky, Dolné kamenné hory, Kučerová, Na klinoch, Hrabina Obora, Gáborské Ruženné hory, Laziny, Jarabinské, Plske, Horné uhlištie

Miesto, Považský Inovec:, 13 z 17

Vavrincové hory, Za starou cestou, Pred vápenicami, V dolinách, Kakašov vrch, Chodníčky, Za Borím, Starý háj, Podkavčie, Železný vrch, Od svrbického chotára, Nad Miškárovou chrasťou, Nad tŕním, Hrachoviska, Ovčí kameň, Hradská lúka, Raganská, Trbovské, Rašove vŕšky, Dolné Klčovany, Malý kančí vrch, Pokojovská, Noviny, Držkovice, Dlhé diely, Stoky, Klíže, Trbocké, Tmaté, Sášske brehy, Pod Okrouhlou Drienkovou, Husárová, Nad Polákovou dolinou, Pod Hrabovníkom, Nad Rybnik, Kliny, Borina, Žrebíky, Diely nad lúkami, Višne, Dubník, Lackova kopanica, Hliník, Hradište, Za cintorínom, Hôrka nad cestou, Vinohrady, Kamienky, Hajdúsky jarok, Klčovany, Horné Sysľové hory, Bakoš, Kulhan, Nad zahájim, Štvrtý hon, Vo vale Rybníky, Nad Fraňovou, Ruženné, Rovné zeme, Štoliny

Miesto, Považský Inovec:, 14 z 17

Závažie, Pod Rášove vŕšky, Marešovice, Na Skalke, Javorové, Za jarok, Klokočovka, Horné pole, Role u brehu, Vlčia jama, Konopnica, Obora, Lazy, Kostolné, Pod rovencami, Za skalou, Široké lúky, Suché, Nad jarky, Dolinky, Smegova, Dolný pasienok, Prielohy, Niže Koziny, Nad studienkou, Panské tably, Dolinky, Za hájom, Veselý háj, Na hradskej, Humništia, Nad humnami, Pažiť, Danišová, Rankove nivy, Zráz, Skala, Lopárovice, Skaliská, Pod Ostrými vrchy, Nad tehelňou, Horniakova kopanica, Kovačovské, Luknišove lány, Tašle, Celiny, Lány, Rievajská, Nad hrabovkou a žobračím chodníčkom, Okrouhlá Drienková, Kahalovky, Salaš, Roviny, Horné Žrebíky, Kaly, Za bieleným vrchom, Malá Paľová, Kotlovina, Borové, Prostredný Cípec

Miesto, Považský Inovec:, 15 z 17

Veľký Hrabovník, Na Kalnici, Sečkárová, Prostredné vŕšky, Urbár, Pod Sokolom, Čepúchy, Nad Pieskovou dolinou, Čihákova lúka, Kamenisté, Vinohrady, Pri papierni, Sedlo, Kozel, Dolné Žrebíky, Košarištia, Zacharove lúky, Ivanové, Horné podlašidie, Tlstý diel, Nad a pod palirnou, Pod Lašidom, Kukučina, Pod Bukovinky, Tabechovie kút, Pokladmica, Masláková, Nad Poláčkovou dolinou, Pri drieni, Lazy, Milovec, Malé Potôčky, Nad Kamienkami, Hrabina horna, Pod líščím, Steineckerova kopanica, Úbočie, Role pod brezinou, Bočiny, Salaš, Urbárske diely, Panské od Hôrky, Božúrovec, Medzi Skalicami, Drieňová, Pod vinohrady, Na Bašte, Stráne, Lazy, Medzi chrasťou, Bukovina, Urbársky háj pri Duchonke, Sokol, Klikova, Kahalovka, Za zadnou cestou, Končitý vrch, Potôčky, Pri Salaši, Boky

Miesto, Považský Inovec:, 16 z 17

Kremenná, Dielce, Marešovica, Duchonka, Podstránie, Kňaža, Dlhá Drienková, Studnička, Horné Lipky, Potrhaná, Nad Rybníky, Záborie, Daranov Cípec, Sviniarka, Bukovina, Pod Skalou, Kráčiny, Bulová, Hôrka, Piesková dolina, Červená hora, Panské pri lúke, Za Paľove, Pod tŕnim, Prostredné vŕšky, Ostré vrchy, Havranec, Pred polonkami, Medzi výmolmi, Kňažia, Brod, Od Nemečiek doliny, Na jame, Baraniny, Od veľkomodrovského, Dolný pasienok od piešťanského chotára, Buganová, Ostrý vrch a Kozie chrbty, Vŕšky, Zvon, Pod kozlom, Bočiny-Čefarka, Na Minichovej studni, Záhumenice, Štvrte, Pod zákľukami, Lipina, Zveratiská, Kruhy, Lazinky, Mutkova dolina, Košariská, Nad pustými lúčkami, Obrázková hora, Malý Hrabovník, Miškovská, Trnovište, Brodky, Šimlovské, Bukovinka

Miesto, Považský Inovec:, 17 z 17

Krahulčí vrch, Kozlíky, Predný kríž, Streďanské štvrte, Tŕnisté, Matiaška, Pálenica, Niva, Závoj, Pavlusova kopanica, Železnica, Vinice, Valachovský kal, Hanzlovské, Huriaková, Učňova, Nad Kolečníkmi, Halgaška, Do novej cesty, Rybníky, Škarbalovské, Kopúnová, Kolečníky, Staré vinohrady, Horné farské role, Javorníček, Koprovníky, Barište, Hlavatá bočina za cestou, Holé vrchy, Vápeništia, Kolkovská bočina, Prostredný vrch, Urbár niže Zvona, Nad vinicami, Brehy, Pred Novou horou, Cingerove jamy, Široké úvaly, Vyše dediny

Podobné, Považský Inovec:

1452x turistika, 1095x miesto, 135x orientačný bod, 83x turistické informácie, 42x strom, 26x prístrešok, altánok, 26x poľovnícky posed, 13x ohnisko, 11x orientačná mapa, 9x miesto na piknik, 6x chranený strom, 3x atrakcia, 2x ZOO, 1x studňa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Považský Inovec

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://povazsky-inovec.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.