Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Považský Inovec » turistika » miesto

Miesto, Považský Inovec

Miesto v Považský Inovec

V Považský Inovec sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Považský Inovec:, 1 z 17

Národná kultúrna pamiatka Hradisko, Prachár, Prostredný jarok, Rúbanica, Na Jarkoch, Drohy, Dolné Turnice, Galat háj, Zvernica Sochoň, Stočky, V kočovskej doline, Kračiny, Hliníky, Soplička, Pod Tomanovou, Bednárová, cintorín, Na kobelu, Adolfov dvor, Pod sadmi, Pánske zeme, Pažite, Kopúnová kopanica, Pod Jarkami, Maleništia, Hrad Beckov, Bezovec, Teplý vrch, Háj, Kopanica pod Hájom, pod Hájom, Šuhálky, Záhumenice, Salašek, Veľké Vápenice, Preddolinka, Orciny hon, Kozie nohy, Mlynárska hora, Husarčiné, Na kúte, Záhradky, Daran, Za humnami od Jeleňovej, Klče, Dvorec, Pod jarky, Na klíne, Pod topoľmi, Pod orieškom, Mlakyty, Horné lúky, Za cintorínom, Pálenica, Kapustnice, Zámostie, Doliny, Nové mlyny, Bojnianka, Ducovské vrchy

Miesto, Považský Inovec:, 2 z 17

Pánska niva, Prúdy, Nad Sokolovcami, Pri starej studni, Za vŕšky, Kamenný stôl, Nad baňami, Černachová, Bogáňovská, Horné lúky, Pod Kamencom, Sitník, Pred Černachovou, Kamenec, Mravcov vŕšok, Žrebík, Veľké Kozie, Breziny, Prvý Komárovec, Belice, Dráč, Bane, Kojná hora, Krížna, Fúkalová, Podlipie, Nové kopanice, Druhý Komárovec, Kozie rebro, Pod Čiernym vrchom, Tlstá hora, Zábrež, Priehon, Urbárska hora, Záhumenice, Nad mašinou, Pod dolnými vŕškami, Jarabina, Podháj, Krásna dolina, Kamenice, Hradený diel, Nemečky, Kormán, Kuriálne hory, Nákle, Nad papiereň, Nad Majtanovu, Maleništia, Za jazerskými humnami, Prieloh, Tomanová, Rybník, Doliny pod pažiťami, Žure, Medzi cestami, Pri kríži, Pod Hájom, Maňov vŕšok, Hranice

Miesto, Považský Inovec:, 3 z 17

Topole, Nad hlbokým jarkom, Pod babkou, Pod hôrkami, Pod zámkom, Do jarkov, Pod Rumné, Panské lánice, Španie lúky, Tobolka, U Kameňa, Pod Polámaným vrchom, Pod hájom, Noviny, Beňovská, Nad lúčkami, Pánske hory, Roviny, Bačiny, Pred uhliská, Babušina kopanica, Medzi sklady, Kutina, V lazoch na cestu, Rakytina, Brezina, Dlžiny, Rumné, Svinská dolina, Kračiny a kliny, Pri mlyne, Slivničný vrch, Pod priekopou, Dolné veveričie, Hontová, Staré vinohrady, Nad lúčkami, Osičie, Pod oreším, Dolinky, Myslíková, Obora, Svondrova kopanica, Lipina, Striebornice, Radovky, Bukovina stráň, Bukovina, Pánske table, Kamenné vrchy, Príkra, Panský les, Kopanice a Jakušovka, Dolné Brody, Na medziach, Pod Vaníkovou, Slivnica, Krahulča, Bažanov, Cudzenice

Miesto, Považský Inovec:, 4 z 17

Za záhradami, Nadbrežie, Trtavce, Biela Bukovina, Sádky, Za Skalkou, Konča Žalia, Za chrasťou, Repniská, Horné Brody, Malý a veľký Sochoň, Benišové, Podkovica, Za cintorínom, Fodorová, Hrabový vŕšok, Lánice, Kopanice, Nad mlynom, Dráhy, Lopata, Pod sochoňom, Chríb - Osičie, Za potokom pri slivke, Medzi horami, Chlapov jarok, Polánky, Na stánku, Šiškovec, Chríby, Na Laze, Nad Brodami, Dingačka a Nad obrou, Panský majetok, Javorina, Sedliská, Čierne blato a Bočky, Šálová lúka, Ladová, Srvátčina, Vojtková, Korčeková, V Suchom, Stráne, Kucina, Hrkútová pod Sochoňom, Pod Matejkovcom, Viničné, Vinohrady, Stoky, Horné pole, Pod brehom, Šalfinec, Matejkovec, Pri smutnej vŕbe, Háj, Pod hrabinou, Segild, Vinohrady, Hlboká dolina

Miesto, Považský Inovec:, 5 z 17

Farské, Pod sígeldom, Malý Kavaš, Vyše cesty, Na kameni, Záhumenice, Bočina, Klčoviny, Vízel, Javorina, Medzihorie, Smolnačka, Pri plánkach, Dechtariny, Kičír, Za vinohradmi, Strakovská, Veľký háj, Veľký Kavaš, Na krajných, Rybníky, Horné záhumnie, Stočky, Od tekolďanského potoka, Sekanice, Novosadky, Drevenice, Vinohrady, Terasy, Benkech malenište, Kopaná, Kapustnice, Záhumenice, Za záhradou, Urbár, Malenište, Vereš, Sevaldova kopanica, Vinohrádky, Pri bukoch, Na zámlynčí, Závadka, Kúty, Machnáč a Stopovec, Lazy, Závadka a horné lúky, Kapustnice, Pod Síroňom, Stredné Turnice, Stanová dolina, Struhárky horné, Horné háje, Dúbravy, Tŕňový vrch, Zádušné, Teleky, Kútik, Stráže, Struhárky dolné, Tehelňa

Miesto, Považský Inovec:, 6 z 17

Kopanica pri Selci, Pri hruške, Pri dube, Farárov háj, Doné Turnice, Horné Turnice, Kováčech záhumnie, Breziny pod vlčou jamou, Burešová, Šinková, Pri Vereši, Berinová, Kotly, Gbalec, Humenice, Svinice, Pri krížnej ceste, Rúbaniská, Staré salaše, Pláne, Malkusova kopanica, Hôrčanská dolina, Piesky, Na hájoch, Podlúčie, Kováčech záhrady, Kopanica, Lúky Kúty, Vŕbovec, Májoviská, Breziny, Vlčie jamy, Šlógy, Hrabina, Balajčina, Kvasaréch Rybníčky, Babina, Stotiny, Raková diera, Dubníky, Drieňové, Pasov kút, Škulkovina, Kondrlová, Železné koleso, Pri Maliniskovej studni, Kráľova hora, Lúžok a Babechové kúty, Hradná, Križáková, Hutný vrch, Matech kopanica, Mastník, Nádalka, Jamina, Laurencov vŕšok, Dastínsky vrch, Sedliská, Kopanica, Pod Zbychovom

Miesto, Považský Inovec:, 7 z 17

Závojovce, Štepnice, Za Bajcarom, Halová dolinka, Hámre, Bobot, Uridanský háj, Hrabutný vrch, Súšava, Pod lipou, Pod Uridanským hájom, Lány, Hrabie a Kút, Račkové, Halšiny, Lazy, Grunty, Miškech zraz, Stráň, Vresové, Rúbanice, Šindolka, Nad Starým, Lackov vŕšok, Pieskovec, Stará Kopanica, Lipník, Holý vrch, Vlčie húšte, Lieštiny, Kopanice za jamami, Pod Kordiláty, Dingová kopanica, Ďurkech kút, Hlboké, Grngová, háj Pod holými vrchmi, Stanovište, Za kostolom, Kratiny, V dolinách, Urbáre, Kordiláty, Močiarny, Kočkovské, Lúky, Čokaje, Hlaviny, Nadháje, Kuchyňa, Za humnami od Hlohovca, Čierna hora, Gábory, Nad starym Vahom, Pri kopci, Luciny, Nad Kosibom, Sedlištia, Kovadlo, Nad dlhým

Miesto, Považský Inovec:, 8 z 17

Hášoš, Na močiaroch, Topole, Klčoviny, Bukovina, Horné diely, Na brehu, Cigáňov háj, Nové hory, Kuracia hora, Jutrá, Nad Debrom, Záhumenice, Kršiaky, Nad Bôrím, Panské hory, Vinohradky, Rakovinský jarok, Na kameni, Kopanice od dvora, Podhájištia, Plošiny, Hudcov vrch, Svejarsky pasienok, Lipovník, Urbárske hory, Stredná hora, Orvište, Pod studničnou horou, Diely nad Hrabím, Kavaše, Chrústové, Konopiská, Náplavy, Kapustnice, Štompárka, Dolné ortáše, Dolné Breziny, Konopnica, Za starým vrchom, Horný Petrovič, Žely, Fenady, Starý háj, Veľké Žely, Kračiny, Staré hory, Hlavina, Strý háj, Pláne, Diely pri jamách, Róžky, Malé Žely, Slivnice, Podjahnady, Brezina, Nové sady, Korytárovské, Za Kyčírom, Záhorčie

Miesto, Považský Inovec:, 9 z 17

Mestská lúka, Oracie zeme, Kostolné hory, Za Golatom, Hromovka, Nové sady, Salašky nad Vinohradkami, Chríby, U višieňky, Pri hruške, Korytištia, Nad Pajermi, Koncom do Váhu, Horný háj, Dolné pole, Záhumnie, Nad kaplnkou, Mrtošilinky, Medzi Váhmi, Studničná hora, Hrady, Poldielce, Nová hora, Chrast, Diely, Panské hory, Ardanovské lazníky, Prostredná hora, Prostredné, Pod brehy, Fáneš, Panské, Salašky, Lomeč, Breziny, Pirta, Deviatky, Starý háj, Pod božou mukov, Diely od radošinského chotára, Diely od šalgovského, Medzi cestami, Za Galátom, Stará hora, Kyčír, Zarúbanica, Čokaj, Malé vápenice, Vlčanky, Od bzinského chotára, Pálenice, Ďurčina a trstnaté, Dolné Sysľové hory, Stará hora, Hlohovský Starý háj, Blanárov les, Dlhé Ivarnoky, Kosenice, Hrabie, Červenačky

Miesto, Považský Inovec:, 10 z 17

Za Novou horou, Pod prepadlišťami, Tarane, Štummerová hora, Pri Jonáškovi, Pod kameňom, Od ducovského, Stanovské, Nad kostolom, Diely pod prešovňou, Krátke Ivarnoky, Od ardanovského, Horné kamenné hory, Nad vinicami, Ivarnoky, Dlhé Ruženné hory, Dolny Badin, Slivová dolina, Stredný vrch, Za prešovňou, Kopaná, Hájiček, Molva, Zachrastné diely, Viglaš, Nad kolesom, Diely, Diely, Selecká, Vavrincové hory, Pod rýnim, Dlhé diely, Kresové blato, Kalištia, Bočinky, Dolný Petrovič, Diely za matulkou, Pri troch krížoch, Blanáre, Horné pole, Stanovištia, Červená hlina, Čierna kopanica, Vašovec, Neftáky, Kamienka, Rybárovské, Karpaty, Nová hora, Starý háj, Klčoviny, Hrabina Obora, Pod kopcom, Doliny, Pod kukučinou, Ovadové, Na stanoch, Tŕstie, Od ripňanského chotára - vinohrady, Pačkovica

Miesto, Považský Inovec:, 11 z 17

Malé humná, Špígle, Lukáčová, Hrachoviska, Tri buky, Panské boriny, Za mostek, Kutik, Pod horou, Starý háj, Kopanica horná, Na klinoch, Vinohrady nad cestou, Za kameňom, Komárova hora, Vŕšky, Nad tŕním, Na chrasti, Dolné vápenice, Ostrá hora, Dlhá stráň, Za Borím, Pod Janovom, dolinou, Vrtišovské, Pažitie, Gáborské Ruženné hory, Nad lúky, Popolka, Halgasova, Chodníčky, Vypálenica, Dlhé diely, Novosady, Pod kopanou, Krajčové, Pláne, Dolné Uhlištie, Uhrova dolina, Stará hora, Hrkútová, Podjarčie, Opalech jarok, Kralovec, Rybnik, Halgasove, Záhumenice, Vlčie hory, Humniská, Pod Hášošom, Dubodiel, Banákové lazy, Kopanica, Hlboký dol, Od ratnovského a ardanovského chotára, Vinohrady pod cestou, Staré vinohrady, V dolinách, Nad Miškárovou chrasťou, Panské pole

Miesto, Považský Inovec:, 12 z 17

Horné polonky, Pod višňami, Hanšutka, Na doline, Kakašov vrch, Dolné polonky, Sedlištia, Podkavčie, Pod hájom, Dolné kamenné hory, Zobrak, Požiarne, Plske, Kvaše, Pod Stranou, Lipová, Kučerová, Pod Kulháň, Pod Salašom, Pod Gonovými lazmi, Stará hora, Na starej, Petrikov mlyn, Šášie, Hrabová skalica, Na Hlasovy, Štvrť, Vinohrady, Vlčie jamy, Drinova, Nad Sorošom, Macekovie jarok, Čákovská, Kamenistá, Nad hlbokým, Malinište, Nad Polákovou, Pod hájom, Dlhé vinohrady, Podlipie, Prílohy a kratiny, Za starou cestou, Horné vápenice, Pred vápenicami, Listy, Od svrbického chotára, Za Halgasove, Valachová, Kráčiny, Ištvičov, Panské od šalgovského, Jarabinské, Kamenice, Horné uhlištie, Valové, Dubie, Mole, Klesniny, Krajčovičovské, Ochody

Miesto, Považský Inovec:, 13 z 17

Zakamenie, Laziny, Ivanov vrch, Koričiny, Železný vrch, Kavadiny, Lipnický Ortáš, Kavalcovie húšť, Od Orešian, Konopnice, Súdenice, Dolné lúky, Nad panským, Husárová, Pod Okrouhlou Drienkovou, Sedlo, Za Paľove, Vinohrady, Dolný pasienok, Na Skalke, Roviny, Potôčky, Čepúchy, Role u brehu, Za zadnou cestou, Kostolné, Vinohrady, Boky, Držkovice, Pod rovencami, Záborie, Borina, Pažiť, Za cintorínom, Medzi výmolmi, Prostredný Cípec, Kaly, Zacharove lúky, Panské pri lúke, Kulhan, Červená hora, Bulová, Rievajská, Na hradskej, Lazy, Nad a pod palirnou, Kamienky, Kamenisté, Kahalovky, Horné Lipky, Za jarok, Kozel, Pod tŕnim, Drieňová, Duchonka, Nad jarky, Stoky, Dolinky, Panské tably, Kliny

Miesto, Považský Inovec:, 14 z 17

Bukovina, Dubník, Veselý háj, Čvirikovie jarok, Závažie, Dolinky, Hradište, Dolné Klčovany, Rašove vŕšky, Hrabina horna, Lány, Kňaža, Za hájom, Okrouhlá Drienková, Diely nad lúkami, Vŕšky, Štoliny, Nad hrabovkou a žobračím chodníčkom, Kňažia, Za bieleným vrchom, Pod kozlom, Borové, Ruženné, Role pod brezinou, Panské od Hôrky, Pod Rášove vŕšky, Dlhé diely, Daranov Cípec, Pokladmica, Skala, Od veľkomodrovského, Kovačovské, Marešovica, Milovec, Podstránie, Lackova kopanica, Horné podlašidie, Ostrý vrch a Kozie chrbty, Od Nemečiek doliny, Malé Potôčky, Havranec, Urbárske diely, Nad tehelňou, Bakoš, Trbovské, Nad humnami, Konopnica, Ostré vrchy, Pod Sokolom, Brod, Malá Paľová, Kremenná, Široké lúky, Salaš, Hôrka, Klíže, Pod Bukovinky, Lopárovice, Pred polonkami, Prostredné vŕšky

Miesto, Považský Inovec:, 15 z 17

Pod vinohrady, Úbočie, Noviny, Pod Ostrými vrchy, Ovčí kameň, Potrhaná, Košarištia, Pod Skalou, Na Bašte, Na jame, Vlčia jama, Horné pole, Marešovice, Raganská, Stráne, Bukovina, Medzi Skalicami, Horné Žrebíky, Hliník, Nad studienkou, Za skalou, Na Kalnici, Pod líščím, Nad Fraňovou, Medzi chrasťou, Horniakova kopanica, Suché, Tašle, Kahalovka, Smegova, Horné Sysľové hory, Nad Kamienkami, Prostredné vŕšky, Pod Lašidom, Skaliská, Rovné zeme, Božúrovec, Hajdúsky jarok, Dlhá Drienková, Salaš, Hôrka nad cestou, Dielce, Sečkárová, Sášske brehy, Luknišove lány, Nad Polákovou dolinou, Pri papierni, Studnička, Zráz, Rankove nivy, Dolné Žrebíky, Vo vale Rybníky, Tabechovie kút, Nad Pieskovou dolinou, Kukučina, Steineckerova kopanica, Žrebíky, Nad Rybnik, Bočiny, Dolný pasienok od piešťanského chotára

Miesto, Považský Inovec:, 16 z 17

Pokojovská, Danišová, Lazy, Nad Poláčkovou dolinou, Bočiny-Čefarka, Štvrtý hon, Nad Rybníky, Obora, Nad zahájim, Veľký Hrabovník, Piesková dolina, Humništia, Celiny, Zvon, Pod Hrabovníkom, Masláková, Hradská lúka, Pri drieni, Klikova, Buganová, Lazy, Niže Koziny, Klčovany, Čihákova lúka, Končitý vrch, Kotlovina, Tmaté, Malý kančí vrch, Kráčiny, Baraniny, Urbár, Sokol, Trbocké, Prielohy, Višne, Javorové, Ivanové, Pri Salaši, Urbársky háj pri Duchonke, Sviniarka, Tlstý diel, Klokočovka, Pod Lipinou, Pred Novou horou, Kolkovská bočina, Krahulčí vrch, Pavlusova kopanica, Koprovníky, Široké úvaly, Kopúnová, Hanzlovské, Huriaková, Barište, Rybník, Moravský laz, Kamienka, Javorníček, Halgaška, Stará hora, Bukovina

Miesto, Považský Inovec:, 17 z 17

Lipina, Vinice, Kolečníky, Škarbalovské, Lazy, Urbár niže Zvona, Miškovská, Predný kríž, Vyše vinohradov, Horné farské role, Bukovinky, Hlavatá bočina za cestou, Brodky, Záhumenice, Staré vinohrady, Holé vrchy, Štvrte, Kozlíky, Valachovský kal, Malý Hrabovník, Nad pustými lúčkami, Nad vinicami, Cingerove jamy, Železnica, Pod Čimovou záhradou, Tŕnisté, Zadný kríž, Šimlovské, Prostredný vrch, Rybníky, Koziny, Lazinky, Sekanice, Trnovište, Závoj, Vyše dediny, Košariská, Staré vinohrady, Pri tehelni, Potôčky

Podobné, Považský Inovec:

1472x turistika, 1095x miesto, 147x orientačný bod, 84x turistické informácie, 42x strom, 30x poľovnícky posed, 28x prístrešok, altánok, 13x ohnisko, 11x orientačná mapa, 9x miesto na piknik, 6x chranený strom, 3x atrakcia, 2x ZOO, 1x studňa, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Považský Inovec

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://povazsky-inovec.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.