Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Považský Inovec » turistika » miesto

Miesto, Považský Inovec

Miesto v Považský Inovec

V Považský Inovec sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Považský Inovec:, 1 z 17

Prachár, Prostredný jarok, Galat háj, Zvernica Sochoň, Drohy, Rúbanica, Dolné Turnice, Stočky, V kočovskej doline, Kračiny, Soplička, Pod Tomanovou, Pod sadmi, Na kobelu, Adolfov dvor, Hliníky, cintorín, Bednárová, Pažite, Pánske zeme, Kopúnová kopanica, Pod Jarkami, Maleništia, Hrad Beckov, Bezovec, Teplý vrch, Záhumenice, Šuhálky, Salašek, Orciny hon, Mlynárska hora, Husarčiné, Kozie nohy, Veľké Vápenice, Preddolinka, Záhradky, Daran, Na kúte, Dvorec, Za humnami od Jeleňovej, Klče, Na klíne, Pod jarky, Pod orieškom, Pod topoľmi, Národná kultúrna pamiatka Hradisko, Mlakyty, Zámostie, Pálenica, Horné lúky, Kapustnice, Za cintorínom, Doliny, Nové mlyny, Bojnianka, Ducovské vrchy, Pánska niva, Prúdy, Pri starej studni, Nad Sokolovcami

Miesto, Považský Inovec:, 2 z 17

Za vŕšky, Kamenný stôl, Dráč, Pod Kamencom, Bogáňovská, Černachová, Prvý Komárovec, Žrebík, Nad baňami, Breziny, Mravcov vŕšok, Belice, Sitník, Veľké Kozie, Kamenec, Pred Černachovou, Horné lúky, Kozie rebro, Nové kopanice, Fúkalová, Čierny vrch, Pod Čiernym vrchom, Kojná hora, Bane, Podlipie, Druhý Komárovec, Krížna, Zábrež, Kuriálne hory, Hradený diel, Podháj, Pod dolnými vŕškami, Tlstá hora, Jarabina, Kormán, Nad mašinou, Urbárska hora, Nemečky, Priehon, Záhumenice, Kamenice, Krásna dolina, Pod oreším, Pod hájom, Obora, Pod hôrkami, Dolinky, Slivnica, Beňovská, Tomanová, Príkra, Nad lúčkami, Svondrova kopanica, Pri mlyne, Kutina, Pod Polámaným vrchom, Staré vinohrady, Tobolka, Dlžiny, Nákle

Miesto, Považský Inovec:, 3 z 17

Doliny pod pažiťami, Panské lánice, Za jazerskými humnami, Španie lúky, Bažanov, Myslíková, Bukovina, Babušina kopanica, Slivničný vrch, Kračiny a kliny, Bačiny, Medzi cestami, Pod zámkom, Maňov vŕšok, Osičie, Dolné veveričie, Pánske hory, Pri kríži, Pod babkou, Topole, Hranice, Roviny, Bukovina stráň, Nad hlbokým jarkom, Pánske table, Kamenné vrchy, Cudzenice, Do jarkov, Svinská dolina, Lipina, Rumné, Radovky, Brezina, Na medziach, V lazoch na cestu, Pod Vaníkovou, Nad papiereň, Pod Hájom, Maleništia, Žure, Krahulča, Noviny, Panský les, Prieloh, Rybník, Pod Rumné, Rakytina, Dolné Brody, Hontová, Kopanice a Jakušovka, Pod priekopou, U Kameňa, Nad Majtanovu, Striebornice, Pred uhliská, Za záhradami, Medzi sklady, Nad lúčkami, Panský majetok, Konča Žalia

Miesto, Považský Inovec:, 4 z 17

Benišové, Lopata, Lánice, Malý a veľký Sochoň, Nadbrežie, Pod sochoňom, Za potokom pri slivke, Horné Brody, Trtavce, Kopanice, Sedliská, Za cintorínom, Polánky, Nad mlynom, Hrabový vŕšok, Nad Brodami, Javorina, Repniská, Za Skalkou, Chríby, Dráhy, Šiškovec, Dingačka a Nad obrou, Na Laze, Za chrasťou, Biela Bukovina, Chríb - Osičie, Fodorová, Na stánku, Medzi horami, Podkovica, Chlapov jarok, Sádky, Vojtková, Srvátčina, Šálová lúka, Stráne, Pod Matejkovcom, Viničné, V Suchom, Horné pole, Stoky, Korčeková, Kucina, Vinohrady, Čierne blato a Bočky, Matejkovec, Ladová, Pod brehom, Šalfinec, Hrkútová pod Sochoňom, Skalka, Za záhradou, Strakovská, Javorina, Vinohrady, Vinohrádky, Malý Kavaš, Horné záhumnie, Veľký háj

Miesto, Považský Inovec:, 5 z 17

Háj, Bočina, Stočky, Novosadky, Vízel, Drevenice, Vereš, Vyše cesty, Pri plánkach, Sekanice, Benkech malenište, Pod hrabinou, Na kameni, Klčoviny, Urbár, Rybníky, Pri bukoch, Dechtariny, Na krajných, Pod sígeldom, Terasy, Medzihorie, Za vinohradmi, Vinohrady, Záhumenice, Na zámlynčí, Farské, Veľký Kavaš, Smolnačka, Kopaná, Záhumenice, Od tekolďanského potoka, Kičír, Pri smutnej vŕbe, Závadka, Sevaldova kopanica, Kapustnice, Malenište, Hlboká dolina, Segild, Staré salaše, Kováčech záhumnie, Kováčech záhrady, Breziny pod vlčou jamou, Lazy, Doné Turnice, Zádušné, Kúty, Pri hruške, Dúbravy, Farárov háj, Stredné Turnice, Stráže, Kotly, Pri krížnej ceste, Struhárky horné, Pod Síroňom, Struhárky dolné, Kopanica pri Selci, Gbalec

Miesto, Považský Inovec:, 6 z 17

Závadka a horné lúky, Humenice, Hôrčanská dolina, Kútik, Horné háje, Machnáč a Stopovec, Horné Turnice, Tehelňa, Podlúčie, Rúbaniská, Na hájoch, Teleky, Stanová dolina, Holý vrch, Na Jarkoch, Burešová, Malkusova kopanica, Berinová, Kapustnice, Piesky, Pláne, Šinková, Pri dube, Pri Vereši, Tŕňový vrch, Svinice, Vlčie jamy, Vŕbovec, Babina, Plešivec, Hrabina, Šlógy, Kvasaréch Rybníčky, Lúky Kúty, Balajčina, Májoviská, Breziny, Kopanica, Mastník, Kondrlová, Hradná, Stotiny, Matech kopanica, Škulkovina, Dubníky, Pri Maliniskovej studni, Raková diera, Drieňové, Križáková, Kráľova hora, Lúžok a Babechové kúty, Hutný vrch, Pasov kút, Železné koleso, Halšiny, Račkové, Hrabutný vrch, Hrabie a Kút, Lazy, Pod lipou

Miesto, Považský Inovec:, 7 z 17

Halová dolinka, Nádalka, Splazy, Pod Uridanským hájom, Laurencov vŕšok, Grunty, Uridanský háj, Stráň, Vresové, Závojovce, Kopanica, Miškech zraz, Lány, Bobot, Sedliská, Za Bajcarom, Rúbanice, Jamina, Štepnice, Pod Zbychovom, Súšava, Dastínsky vrch, Hámre, Ďurkech kút, Vlčie húšte, Kopanice za jamami, Stará Kopanica, háj Pod holými vrchmi, Nad Starým, Pod Kordiláty, Lipník, Holý vrch, Pieskovec, Lieštiny, Lackov vŕšok, Hlboké, Šindolka, Dingová kopanica, Stanovište, Grngová, Pri kopci, Klčoviny, Kordiláty, Za kostolom, Hášoš, Močiarny, Na brehu, Kratiny, Topole, Nad Kosibom, Háj, Kočkovské, Horné diely, Urbáre, V dolinách, Cigáňov háj, Lúky, Luciny, Sedlištia, Kovadlo

Miesto, Považský Inovec:, 8 z 17

Jutrá, Kuchyňa, Gábory, Za humnami od Hlohovca, Na močiaroch, Bukovina, Nadháje, Čokaje, Nad dlhým, Nad starym Vahom, Kuracia hora, Hlaviny, Čierna hora, Nové hory, Za Novou horou, Nad Bôrím, Záhumenice, Chrast, Salašky, Diely, Hromovka, Poldielce, Salašky nad Vinohradkami, Nad kaplnkou, Konopnica, Štompárka, Dlhé Ruženné hory, Kršiaky, Panské hory, Stanovské, Stará hora, Korytištia, U višieňky, Žely, Kopaná, Fenady, Starý háj, Dolné Breziny, Pirta, Dolné pole, Záhumnie, Nad Pajermi, Hlavina, Orvište, Štummerová hora, Vinohradky, Pod brehy, Panské, Diely od šalgovského, Čokaj, Starý háj, Nad Debrom, Strý háj, Slivnice, Nová hora, Medzi Váhmi, Náplavy, Hlohovský Starý háj, Hudcov vrch, Malé vápenice

Miesto, Považský Inovec:, 9 z 17

Kračiny, Prostredná hora, Oracie zeme, Urbárske hory, Diely pod prešovňou, Deviatky, Pláne, Žrebíky, Horný háj, Zarúbanica, Mestská lúka, Chrústové, Staré hory, Nad kostolom, Mrtošilinky, Krátke Ivarnoky, Horné kamenné hory, Studničná hora, Veľké Žely, Nad vinicami, Dlhé Ivarnoky, Ardanovské lazníky, Hrabie, Podjahnady, Svejarsky pasienok, Dolné Sysľové hory, Za Kyčírom, Korytárovské, Pálenice, Pod studničnou horou, Pod prepadlišťami, Breziny, Stará hora, Nové sady, Od bzinského chotára, Kosenice, Čierny vrch, Konopiská, Tarane, Diely od radošinského chotára, Koncom do Váhu, Stredný vrch, Hrady, Vlčanky, Diely pri jamách, Kapustnice, Záhorčie, Prostredné, Chríby, Diely nad Hrabím, Skalka, Kostolné hory, Malé Žely, Od ardanovského, Hájiček, Kopanice od dvora, Podhájištia, Lipovník, Na kameni, Panské hory

Miesto, Považský Inovec:, 10 z 17

Róžky, Pri hruške, Kavaše, Lomeč, Pod božou mukov, Od ducovského, Za starým vrchom, Stredná hora, Fáneš, Pod kameňom, Ivarnoky, Slivová dolina, Za Galátom, Medzi cestami, Plošiny, Kyčír, Blanárov les, Nové sady, Dolné ortáše, Za prešovňou, Červenačky, Za Golatom, Ďurčina a trstnaté, Rakovinský jarok, Brezina, Horný Petrovič, Pri Jonáškovi, Dolny Badin, pod Hájom, Na klinoch, Kopanica, Nad Polákovou, Zakamenie, Štvrť, Dlhé diely, Neftáky, Kutik, Stanovištia, Zachrastné diely, Staré vinohrady, Pod Hášošom, Vinohrady nad cestou, Požiarne, Železný vrch, Nad Miškárovou chrasťou, Pod rýnim, Plske, Mole, Dlhé vinohrady, Macekovie jarok, Pod višňami, Sedlištia, Ivanov vrch, Gáborské Ruženné hory, Háj, Dolný Petrovič, Dolné vápenice, Červená hlina, Hlboký dol, Molva

Miesto, Považský Inovec:, 11 z 17

Panské boriny, Hrabová skalica, Halgasove, Nová hora, Vlčie jamy, Čákovská, Jarabinské, Dolné kamenné hory, Kamenistá, Rybárovské, Kráčiny, Starý háj, Starý háj, Kralovec, Podjarčie, Kavadiny, Na Hlasovy, Kamienka, Ostrá hora, Za kameňom, Pod Gonovými lazmi, Za Borím, Malé humná, Prílohy a kratiny, Zobrak, Horné polonky, Pod hájom, Laziny, Kavalcovie húšť, Horné pole, Tŕstie, Stará hora, Petrikov mlyn, dolinou, Vlčie hory, Pláne, Pri troch krížoch, Za starou cestou, Na doline, Komárova hora, Horné vápenice, Diely, Čierna kopanica, Rybnik, Hrabina Obora, Pod Janovom, Viglaš, Kakašov vrch, V dolinách, Vavrincové hory, Pod kopanou, Konopnice, Záhumenice, Hrkútová, Nad tŕním, Podkavčie, Diely, Nad Sorošom, Nad hlbokým, Tri buky

Miesto, Považský Inovec:, 12 z 17

Vašovec, Pod hájom, Kalištia, Lukáčová, Kamenice, Kučerová, Vrtišovské, Pod horou, Karpaty, Od svrbického chotára, Vinohrady pod cestou, Malinište, Banákové lazy, Valachová, Novosady, Na chrasti, Ištvičov, Uhrova dolina, Listy, Nad kolesom, Panské od šalgovského, Hrachoviska, Vypálenica, Šášie, Doliny, Podlipie, Chodníčky, Dolné lúky, Pod Salašom, Opalech jarok, Za mostek, Drinova, Kresové blato, Pred vápenicami, Bočinky, Koričiny, Humniská, Hanšutka, Od ripňanského chotára - vinohrady, Klčoviny, Kopanica pod Hájom, Dubie, Dlhá stráň, Dolné polonky, Popolka, Pod Kulháň, Na stanoch, Nad lúky, Kopanica horná, Ochody, Na starej, Valové, Ovadové, Od Orešian, Hrabina, Pažitie, Klesniny, Za Halgasove, Panské pole, Stará hora

Miesto, Považský Inovec:, 13 z 17

Súdenice, Pod kopcom, Pačkovica, Pod kukučinou, Vŕšky, Kvaše, Krajčové, Dolné Uhlištie, Vinohrady, Lipnický Ortáš, Dubodiel, Pod Stranou, Dlhé diely, Lipová, Horné uhlištie, Selecká, Blanáre, Krajčovičovské, Špígle, Od ratnovského a ardanovského chotára, Nad panským, Diely za matulkou, Halgasova, Zráz, Brod, Noviny, Kamienky, Nad Pieskovou dolinou, Nad Rybníky, Panské tably, Milovec, Hradská lúka, Štoliny, Skaliská, Role pod brezinou, Roviny, Končitý vrch, Hrabina horna, Malá Paľová, Nad hrabovkou a žobračím chodníčkom, Stráne, Horné Sysľové hory, Okrouhlá Drienková, Hajdúsky jarok, Sviniarka, Pokojovská, Humništia, Nad Rybnik, Salaš, Za Paľove, Ovčí kameň, Prostredný Cípec, Kráčiny, Malé Potôčky, Malý kančí vrch, Dolné Žrebíky, Role u brehu, Pri papierni, Vlčia jama, Za cintorínom

Miesto, Považský Inovec:, 14 z 17

Rovné zeme, Salaš, Nad jarky, Klikova, Sášske brehy, Kňaža, Pod Rášove vŕšky, Niže Koziny, Dlhá Drienková, Kovačovské, Sokol, Rašove vŕšky, Hôrka nad cestou, Diely nad lúkami, Javorové, Drieňová, Čepúchy, Smegova, Tabechovie kút, Na Bašte, Višne, Celiny, Na Kalnici, Široké lúky, Pod kozlom, Nad zahájim, Urbárske diely, Bočiny, Bakoš, Pod Skalou, Pokladmica, Borové, Urbár, Pod Sokolom, Konopnica, Vo vale Rybníky, Dolný pasienok, Lazy, Horné pole, Košarištia, Štvrtý hon, Dolný pasienok od piešťanského chotára, Horné podlašidie, Kahalovka, Bukovina, Čihákova lúka, Trbocké, Nad tehelňou, Potrhaná, Studnička, Pod Lašidom, Pod rovencami, Lazy, Za hájom, Od Nemečiek doliny, Tlstý diel, Hôrka, Božúrovec, Kremenná, Skalice

Miesto, Považský Inovec:, 15 z 17

Závažie, Nad studienkou, Žrebíky, Pod kozlom, Od veľkomodrovského, Na Skalke, Boky, Nad a pod palirnou, Stoky, Role pod brezinou, Za skalou, Prielohy, Bočiny-Čefarka, Steineckerova kopanica, Medzi výmolmi, Chlm, Kahalovky, Lazy, Vinohrady, Horné Lipky, Dolinky, Zvon, Medzi chrasťou, Pod Hrabovníkom, Skala, Obora, Ostrý vrch a Kozie chrbty, Prostredné vŕšky, Kaly, Nad Poláčkovou dolinou, Pod Bukovinky, Ivanové, Kozel, Panské od Hôrky, Pri drieni, Zacharove lúky, Lány, Drieňový vrch, Kliny, Sedlo, Kukučina, Kotlovina, Pod vinohrady, Na jame, Palachnové, Veľký Hrabovník, Čvirikovie jarok, Trbovské, Masláková, Panské pri lúke, Záborie, Horniakova kopanica, Husárová, Daranov Cípec, Hradište, Za zadnou cestou, Pred polonkami, Dolinky, Ostré vrchy, Kňažia

Miesto, Považský Inovec:, 16 z 17

Lackova kopanica, Danišová, Kamenná, Duchonka, Borina, Vinohrady, Piesková dolina, Tašle, Červená hora, Pažiť, Rievajská, Veselý háj, Kamenisté, Dlhé diely, Dubník, Dolné Klčovany, Kostolné, Kulhan, Bukovina, Tmaté, Suché, Raganská, Klokočovka, Nad Fraňovou, Potôčky, Nad Kamienkami, Vŕšky, Pod tŕnim, Marešovice, Nad humnami, Na hradskej, Hliník, Úbočie, Luknišove lány, Ruženné, Kopaná, Medzi Skalicami, Dielce, Sečkárová, Urbársky háj pri Duchonke, Bulová, Nad Polákovou dolinou, Pri Salaši, Držkovice, Podstránie, Klíže, Buganová, Horné Žrebíky, Lopárovice, Baraniny, Za jarok, Za bieleným vrchom, Klčovany, Pod Okrouhlou Drienkovou, Pod líščím, Hradište, Havranec, Prostredné vŕšky, Pod Ostrými vrchy, Tŕňový vrch

Miesto, Považský Inovec:, 17 z 17

Marešovica, Rankove nivy, Miškovská, Koziny, Koprovníky, Rybníky, Krahulčí vrch, Závoj, Huriaková, Holé vrchy, Kruhy, Brodky, Nad vinicami, Babove kopanice, Dolné Lipky, Zadný kríž, Prostredný vrch, Vyše dediny, Do novej cesty, Šimlovské, Pod Lipinou, Lazinky, Hlavatá bočina za cestou, Sekanice, Pod Čimovou záhradou, Predný kríž, Bukovinky, Kolkovská bočina, Kolečníky, Hradište, Nad pustými lúčkami, Učňova, Štvrte, Halgaška, Seništia, Horné farské role, Niva, Moravský laz, Streďanské štvrte, Staré vinohrady

Podobné, Považský Inovec:

1478x turistika, 1122x miesto, 135x orientačný bod, 83x turistické informácie, 42x strom, 26x prístrešok, altánok, 26x poľovnícky posed, 13x ohnisko, 11x orientačná mapa, 9x miesto na piknik, 6x chranený strom, 2x atrakcia, 2x ZOO, 1x studňa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Považský Inovec

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://povazsky-inovec.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.