Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Považský Inovec » turistika » miesto

Miesto, Považský Inovec

Miesto v Považský Inovec

V Považský Inovec sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Považský Inovec:, 1 z 17

Národná kultúrna pamiatka Hradisko, Prachár, Prostredný jarok, Breziny, Rúbanica, Na Jarkoch, Drohy, Dolné Turnice, Galat háj, Šachove lazy, Vyšovec, Nad záhradou, Pri svinianskom potoku, Stočky, V kočovskej doline, Zvernica Sochoň, Kračiny, Hliníky, cintorín, Pod Tomanovou, Na kobelu, Bednárová, Soplička, Pod sadmi, Adolfov dvor, Pánske zeme, Kopúnová kopanica, Pažite, Drahy, Pod Jarkami, Maleništia, Hrad Beckov, Bezovec, Hrebeň, Teplý vrch, Háj, pod Hájom, Kopanica pod Hájom, Šuhálky, Záhumenice, Salašek, Husarčiné, Kozie nohy, Mlynárska hora, Veľké Vápenice, Preddolinka, Orciny hon, Záhradky, Na kúte, Daran, Klče, Dvorec, Za humnami od Jeleňovej, Na klíne, Pod jarky, Pod orieškom, Pod topoľmi, Mlakyty, Zámostie, Kapustnice

Miesto, Považský Inovec:, 2 z 17

Horné lúky, Za cintorínom, Pálenica, Doliny, Nové mlyny, Ducovské vrchy, Bojnianka, Pánska niva, Prúdy, Nad Sokolovcami, Pri starej studni, Za vŕšky, Pod štepmi, Horné lúky, Belice, Bogáňovská, Veľké Kozie, Breziny, Dráč, Nad baňami, Prvý Komárovec, Kamenec, Mravcov vŕšok, Černachová, Pod Kamencom, Pred Černachovou, Sitník, Žrebík, Za hájmi, Druhý Komárovec, Urbárska hora, Nové kopanice, Bane, Ovsenište, Hôrky, Zábrezie, Kozie rebro, Kozie rebro, Krížna, Podlipie, Mackove Jarky, Kopanice, Urbárska hora, Podzovok, Janíkove diely, Dráhy, Pod Čiernym vrchom, Fúkalová, Salašky, Kojná hora, Pod dolnými vŕškami, Jarabina, Zábrež, Pod Hájmi, Nad mašinou, Podháj, Vyšovec, Kamenice, Tlstá hora, Hradený diel

Miesto, Považský Inovec:, 3 z 17

Kuriálne hory, Urbárska hora, Nemečky, Krásna dolina, Nad Krásnou dolinou, Priehon, Kormán, Horné Panské, Záhumenice, Babušina kopanica, Hranice, Roviny, Medzi cestami, Pod hôrkami, Pánske table, Prieloh, Nad lúčkami, Doliny pod pažiťami, Slivnica, Príkra, Myslíková, Striebornice, Kamenné vrchy, Dlžiny, Dolné Brody, Svinská dolina, Brezina, Nad Majtanovu, Hontová, Pod babkou, Nákle, Pod hájom, Maleništia, Maňov vŕšok, Bažanov, Pod Rumné, Pod oreším, Pred uhliská, Pánske hory, Nad hlbokým jarkom, Rakytina, U Kameňa, Bukovina stráň, Panské lánice, Na medziach, Rybník, Osičie, Rumné, Pod zámkom, Staré vinohrady, Medzi sklady, Kutina, Tobolka, Do jarkov, Pri mlyne, Cudzenice, Obora, Bukovina, Bačiny, Za záhradami

Miesto, Považský Inovec:, 4 z 17

Lipina, Panský les, Dolné veveričie, V lazoch na cestu, Radovky, Tomanová, Pod Vaníkovou, Kračiny a kliny, Slivničný vrch, Pod Hájom, Svondrova kopanica, Krahulča, Pri kríži, Beňovská, Pod Polámaným vrchom, Dolinky, Kopanice a Jakušovka, Španie lúky, Noviny, Nad papiereň, Žure, Pod priekopou, Topole, Nad lúčkami, Za jazerskými humnami, Kopanice, Trtavce, Biela Bukovina, Hrabový vŕšok, Pod sochoňom, Nad Brodami, Medzi horami, Dráhy, Javorina, Pod vinohrádkami, Podkovica, Panský majetok, Chlapov jarok, Za cintorínom, Benišové, Za chrasťou, Za pajtami, Na Laze, Dingačka a Nad obrou, Fodorová, Chríb - Osičie, Malý a veľký Sochoň, Za Skalkou, Nad mlynom, Lánice, Za potokom pri slivke, Šiance, Šiškovec, Sádky, Polánky, Nadbrežie, Horné Brody, Lopata, Slivnice, Chríby

Miesto, Považský Inovec:, 5 z 17

Repniská, Sedliská, Červený hostinec, Konča Žalia, Na stánku, Kyslá voda, Kucina, Stráne, Viničné, Matejkovec, Stoky, Pod brehom, Javorie, Šalfinec, Ladová, Horné pole, Pod Matejkovcom, Hrkútová pod Sochoňom, Šálová lúka, Čierne blato a Bočky, V Suchom, Vinohrady, Vojtková, Korčeková, Srvátčina, Stočky, Medzihorie, Pod hrabinou, Sekanice, Vízel, Pri smutnej vŕbe, Kopaná, Na kameni, Háj, Vinohrady, Veľký háj, Drevenice, Vyše cesty, Farské, Javorina, Horné záhumnie, Pod sígeldom, Za vinohradmi, Vinohrady, Od tekolďanského potoka, Novosadky, Hlboká dolina, Pri plánkach, Vinohrádky, Záhumenice, Kapustnice, Bočina, Na zámlynčí, Strakovská, Veľký Kavaš, Benkech malenište, Na krajných, Kičír, Sevaldova kopanica, Záhumenice

Miesto, Považský Inovec:, 6 z 17

Segild, Dechtariny, Závadka, Za záhradou, Klčoviny, Pri bukoch, Smolnačka, Terasy, Palová, Vereš, Malenište, Malý Kavaš, Urbár, Rybníky, Pri dube, Stanová dolina, Horné Turnice, Jastrabské sedlo, Biele hliny, Kapustnice, Kotly, Breziny pod vlčou jamou, Rúbaniská, Kováčech záhumnie, Pri krížnej ceste, Na hájoch, Kútik, Kováčech záhrady, Podlúčie, Burešová, Hôrčanská dolina, Pri hruške, Lazy, Tŕňový vrch, Tehelňa, Humenice, Teleky, Kúty, Stráže, Stredné Turnice, Zádušné, Doné Turnice, Staré salaše, Berinová, Dúbravy, Gbalec, Farárov háj, Horné háje, Kopanica pri Selci, Struhárky horné, Pod Síroňom, Pri Vereši, Pláne, Svinice, Malkusova kopanica, Šinková, Machnáč a Stopovec, Závadka a horné lúky, Piesky, Struhárky dolné

Miesto, Považský Inovec:, 7 z 17

Kopanica, Breziny, Balajčina, Vŕbovec, Šlógy, Lúky Kúty, Babina, Kvasaréch Rybníčky, Hrabina, Rígeľ, Babie doly, Vlčie jamy, Májoviská, Drieňové, Stotiny, Hradná, Pasov kút, Hutný vrch, Raková diera, Križáková, Lúžok a Babechové kúty, Dubníky, Kráľova hora, Škulkovina, Matech kopanica, Železné koleso, Mastník, Kondrlová, Pri Maliniskovej studni, Podhorie, Grunty, Železník, Bukovina, Vresové, Za Bajcarom, Kopanica, Pod Uridanským hájom, Dastínsky vrch, Trstenec, Pod lipou, Súšava, Štepnice, Sedliská, Lazy, Veľký Stračovec, Závojovce, Lipovec, Hrabie a Kút, Hrabutný vrch, Uridanský háj, Račkové, Bobot, Halšiny, Laurencov vŕšok, Halová dolinka, Nádalka, Hámre, Stráň, Rúbanice, Pod Zbychovom

Miesto, Považský Inovec:, 8 z 17

Miškech zraz, Jamina, Lány, Stará Kopanica, Pod Kordiláty, Pieskovec, Stanovište, Lieštiny, Štóly, Šindolka, Holý vrch, Vlčie húšte, Nad Starým, Lipník, Lackov vŕšok, Dingová kopanica, Grngová, háj Pod holými vrchmi, Ďurkech kút, Kopanice za jamami, Hlboké, Za humnami od Hlohovca, Nad Kosibom, Sedlištia, Kuracia hora, Nové hory, Horné diely, Za kostolom, Na brehu, Kratiny, Nad dlhým, Kočkovské, Hášoš, Čokaje, V dolinách, Kovadlo, Kordiláty, Kuchyňa, Hlaviny, Pri kopci, Jutrá, Na močiaroch, Čierna hora, Lúky, Nadháje, Kravské, Gábory, Topole, Močiarny, Bukovina, Nad starym Vahom, Urbáre, Luciny, Klčoviny, Cigáňov háj, Záhorčie, Chríby, Panské hory, Pod kameňom, Dolné Breziny

Miesto, Považský Inovec:, 9 z 17

Ardanovské lazníky, Salašky nad Vinohradkami, Nad kostolom, Slivnice, Stredná hora, Konopiská, Korytárovské, Kyčír, Vinohradky, Nová hora, Korytištia, Panské, Stará hora, Diely nad Hrabím, Hromovka, Ivarnoky, Kapustnice, Horné kamenné hory, Dolné pole, Pirta, Pálenice, Diely pod prešovňou, Stredný vrch, Svejarsky pasienok, Lipovník, Podjahnady, Štummerová hora, Poldielce, Žely, Nové sady, Ďurčina a trstnaté, Diely, Medzi cestami, Róžky, Veľké Žely, Starý háj, Nad kaplnkou, Fáneš, Kavaše, Nad Debrom, Mestská lúka, Kračiny, Urbárske hory, Medzi Váhmi, Fenady, Kršiaky, Za prešovňou, Od ardanovského, Diely od šalgovského, Pri Jonáškovi, Od ducovského, Pod studničnou horou, Strý háj, Podhájištia, Pod božou mukov, Prostredná hora, Kostolné hory, Staré hory, Od bzinského chotára, Krátke Ivarnoky

Miesto, Považský Inovec:, 10 z 17

Pláne, Koncom do Váhu, Starý háj, Hrady, Rakovinský jarok, Dlhé Ruženné hory, Čokaj, Mrtošilinky, Záhumnie, Diely pri jamách, Hájiček, Dolné ortáše, Stará hora, Orvište, Hlavina, Chrast, Pod prepadlišťami, Malé vápenice, Zarúbanica, Za Kyčírom, Studničná hora, Slivová dolina, Brezina, U višieňky, Konopnica, Nad vinicami, Za starým vrchom, Dolné Sysľové hory, Hrabie, Na kameni, Červenačky, Stanovské, Prostredné, Horný Petrovič, Blanárov les, Malé Žely, Za Golatom, Nad Pajermi, Za Novou horou, Dolny Badin, Nad Bôrím, Nové sady, Panské hory, Diely od radošinského chotára, Plošiny, Salašky, Záhumenice, Oracie zeme, Dlhé Ivarnoky, Deviatky, Breziny, Štompárka, Chrústové, Za Galátom, Náplavy, Kopaná, Tarane, Hudcov vrch, Pri hruške, Kosenice

Miesto, Považský Inovec:, 11 z 17

Pod brehy, Hlohovský Starý háj, Horný háj, Lomeč, Kopanice od dvora, Vlčanky, Závršie, Svaly, Podjarčie, Sedlištia, Nad panským, Vinohrady, Ostré kamene, Bratinovec, Hrabová skalica, Vlčie hory, Nad kolesom, Hrabová skalica, Kamienka, Červená hlina, Vlčie jamy, Pod Kulháň, Kavadiny, Hrachoviská, Selecká, Zráz, Krajčovičovské, Kvaše, Za Halgasove, Tŕstie, Pod Gonovými lazmi, Diely, Staré vinohrady, Pod kukučinou, Malé humná, Dolné kamenné hory, Čierna kopanica, Podkavčie, Ištvičov, Drinova, Vypálenica, Neftáky, Stanovištia, Špígle, Nad Mazúrovou, Pusté, Lipová, Blanáre, Pod kopanou, Dolné vápenice, Horné záhumnie, Macekovie jarok, Dlhá stráň, Vavrincové hory, Nad lúky, Pláne, Plske, Nad Sorošom, Dubie, Stará hora

Miesto, Považský Inovec:, 12 z 17

Ochody, Dolné lúky, Za kameňom, Uhrova dolina, Kamenistá, Klesniny, Na chrasti, Pažitie, Pod višňami, Nad Jedľovou, Molva, Viglaš, Podlipie, dolinou, Nad tŕním, Hlboký dol, Krajčové, Vinohrady pod cestou, Ovadové, Dolné polonky, Šášie, Súdenice, Zachrastné diely, Lipnický Ortáš, Opalech jarok, Laziny, Kráčiny, Valachová, Pod Hášošom, Klčoviny, Záhumenice, Kavalcovie húšť, Malinište, Bočinky, Horné vápenice, Dlhé diely, Železný vrch, Na starej, Požiarne, Dolný Petrovič, Kopanica horná, Koričiny, Gáborské Ruženné hory, Nad Miškárovou chrasťou, Štvrť, Na klinoch, Pod Salašom, Rybárovské, Nová hora, Halgasova, Od ripňanského chotára - vinohrady, Drahy, Panské pole, Banákové lazy, Kresové blato, Konopnice, Pred vápenicami, Novosady, Chodníčky, Hanšutka

Miesto, Považský Inovec:, 13 z 17

Vinohrady nad cestou, Diely, Pod Stranou, Kakašov vrch, Na doline, Na stanoch, Pod hájom, Listy, Nad hlbokým, Karpaty, Kučerová, Pačkovica, Popolka, Vašovec, Zakamenie, Jarabinské, Pri troch krížoch, Hrkútová, Pod Janovom, Horné uhlištie, Dlhé diely, Za mostek, Valové, Pod kopcom, Čákovská, Kralovec, Kopánka, Kutik, Lukáčová, Starý háj, Stará hora, Tri buky, Dlhé vinohrady, Halgasove, Diely za matulkou, Rybnik, Prílohy a kratiny, Od ratnovského a ardanovského chotára, Kopanica, Pod rýnim, Hrabina Obora, Za Borím, Za starou cestou, Panské od šalgovského, Vrtišovské, Humniská, Doliny, Dubodiel, Na Hlasovy, Panské boriny, Nad Beňovskou pažiťou, Petrikov mlyn, Horné polonky, Ostrá hora, Mole, Kalištia, Horné pole, Kamenice, Od svrbického chotára, Komárova hora

Miesto, Považský Inovec:, 14 z 17

Vŕšky, Starý háj, Zobrak, Pod horou, Vypálená, Ivanov vrch, Pod hájom, V dolinách, Nad Polákovou, Od Orešian, Dolné Uhlištie, Horné Hranice, Dlhá Drienková, Nad Rybnik, Zacharove lúky, Ostré vrchy, Klikova, Raganská, Kráčiny, Panské od Hôrky, Hajdúsky jarok, Vinohrady, Tabechovie kút, Danišová, Marešovica, Sokol, Horniakova kopanica, Sedlo, Rankove nivy, Medzi Skalicami, Vlčia jama, Zráz, Medzi výmolmi, Tašle, Prielohy, Skaliská, Kahalovky, Borové, Lazy, Borina, Rovné zeme, Trbovské, Hôrka nad cestou, Na Kalnici, Na Skalke, Hradská lúka, Milovec, Boky, Za bieleným vrchom, Nad Poláčkovou dolinou, Ostrý vrch a Kozie chrbty, Rievajská, Zvon, Niže Koziny, Rašove vŕšky, Salaš, Pri papierni, Dolinky, Od veľkomodrovského, Suché

Miesto, Považský Inovec:, 15 z 17

Lazy, Pod Bukovinky, Pod Skalou, Kahalovka, Smegova, Nad hrabovkou a žobračím chodníčkom, Dolné Žrebíky, Diely nad lúkami, Pod líščím, Nad studienkou, Studnička, Nad a pod palirnou, Pri drieni, Kamenný stôl, Za jarok, Horné Žrebíky, Ruženné, Kliny, Vo vale Rybníky, Lopárovice, Javorové, Nad zahájim, Duchonka, Tmaté, Úbočie, Na Bašte, Na jame, Dielce, Daranov Cípec, Urbár, Nad Kamienkami, Panské tably, Malé Potôčky, Tlstý diel, Vŕšky, Obora, Horné Lipky, Pažite, Pokladmica, Pod Sokolom, Klokočovka, Nad humnami, Kostolné, Veselý háj, Uhlište, Okrouhlá Drienková, Bukovina, Za Paľove, Hrabina horna, Ivanové, Pod kozlom, Pod Okrouhlou Drienkovou, Končitý vrch, Bukovina, Husárová, Kozel, Sečkárová, Trbocké, Stráne, Baraniny

Miesto, Považský Inovec:, 16 z 17

Luknišove lány, Potrhaná, Široké lúky, Klíže, Piesková dolina, Závažie, Prostredný Cípec, Klčovany, Pod Hrabovníkom, Kremenná, Role u brehu, Masláková, Steineckerova kopanica, Kalný potok, Horné Sysľové hory, Role pod brezinou, Pod Ostrými vrchy, Pod Lašidom, Červená hora, Dolinky, Noviny, Pred polonkami, Nad Polákovou dolinou, Humništia, Brod, Konopnica, Salaš, Štvrtý hon, Čepúchy, Bočiny, Kukučina, Malá Paľová, Kamienky, Medzi chrasťou, Na hradskej, Kotlovina, Horné podlašidie, Žrebíky, Hradište, Podstránie, Za hájom, Stoky, Kňažia, Dolný pasienok, Potôčky, Dubník, Lazy, Dolné Klčovany, Nad jarky, Lackova kopanica, Božúrovec, Nad Fraňovou, Roviny, Bulová, Skala, Hliník, Za cintorínom, Malý kančí vrch, Sviniarka, Pod vinohrady

Miesto, Považský Inovec:, 17 z 17

Lány, Pažiť, Štoliny, Urbársky háj pri Duchonke, Od Nemečiek doliny, Košarištia, Urbárske diely, Celiny, Za skalou, Kaly, Prostredné vŕšky, Nad Pieskovou dolinou, Pokojovská, Kňaža, Kostolná cesta, Dlhé diely, Bočiny-Čefarka, Záborie, Havranec, Ovčí kameň, Sášske brehy, Kamenisté, Horné pole, Pod tŕnim, Kulhan, Držkovice, Pod Rášove vŕšky, Čihákova lúka, Prostredné vŕšky, Za zadnou cestou, Čvirikovie jarok, Višne, Bakoš, Pod rovencami, Marešovice, Drieňová, Dolný pasienok od piešťanského chotára, Buganová, Pri Salaši, Veľký Hrabovník

Podobné, Považský Inovec:

1566x turistika, 1161x miesto, 151x orientačný bod, 86x turistické informácie, 61x strom, 32x poľovnícky posed, 28x prístrešok, altánok, 13x ohnisko, 11x orientačná mapa, 9x miesto na piknik, 6x chranený strom, 3x atrakcia, 3x ZOO, 1x studňa, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Považský Inovec

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://povazsky-inovec.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.